Uudised

Võtame tööle haridustehnoloogi 22. mai


Valgamaa Kutseõppekeskus võtab tööle täiskohaga haridustehnoloogi/õpetaja

Peamised tööülesanded:

 • koolis kasutatavate õppesüsteemide haldamine, kasutajate koolitamine, õpilaste õpioskuste arendamine
 • õppeasutuse töötajate digipädevuste kaardistamine, digikoolituste läbiviimine
 • tehniline ja pedagoogiline nõustamine digitaalse õppevara loomiseks
 • digiõppe-alaste metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine ja nende levitamine
 • digiõppe-alase strateegia planeerimine ja elluviimine
 • digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine
 • digiõppe ja IKT alaste projektide algatamine, juhtimine ja osalemine
 • arvutiõpetuse tundide läbiviimine

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • haridustehnoloogi kutse või õpetaja kutse
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus hariduse valdkonnas
 • orienteerumine õppetehnoloogiates
 • hea analüüsi- ja algatusvõime
 • väga hea suhtlemisoskus, meeskonnatööoskus
 • väga hea eesti keele oskus, ühe võõrkeele valdamine tasemel B2
 • iseseisvus

Tööle asumise aeg: 10. august 2020.a.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume esitada 08.06.2020. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil info@vkok.ee.

Täiendav info tel 5093546 – Margus Ojaots.

Valgamaa Kutseõppekeskus võtab tööle täiskohaga haridustehnoloogi/õpetaja

Peamised tööülesanded:

 • koolis kasutatavate õppesüsteemide haldamine, kasutajate koolitamine, õpilaste õpioskuste arendamine
 • õppeasutuse töötajate digipädevuste kaardistamine, digikoolituste läbiviimine
 • tehniline ja pedagoogiline nõustamine digitaalse õppevara loomiseks
 • digiõppe-alaste metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine ja nende levitamine
 • digiõppe-alase strateegia planeerimine ja elluviimine
 • digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine
 • digiõppe ja IKT alaste projektide algatamine, juhtimine ja osalemine
 • arvutiõpetuse tundide läbiviimine

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • haridustehnoloogi kutse või õpetaja kutse
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus hariduse valdkonnas
 • orienteerumine õppetehnoloogiates
 • hea analüüsi- ja algatusvõime
 • väga hea suhtlemisoskus, meeskonnatööoskus
 • väga hea eesti keele oskus, ühe võõrkeele valdamine tasemel B2
 • iseseisvus

Tööle asumise aeg: 10. august 2020.a.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume esitada 08.06.2020. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil info@vkok.ee.

Täiendav info tel 5093546 – Margus Ojaots.