Talvine vastuvõtt

Erialane lõpueksam

Erilalased lõpueksamid on planeeritud 2021 aastal  alljärgnevalt:

  1. Õpperühm LH20tKilingi-Nõmme – 05.02.2021 (Zoomis)
  2. Õpperühm LH20tSaku – 05.02.2021 (Zoomis)
  3. Õpperühm LH20tTapa -  05.02.2021 (Zoomis)
  4. Õpperühm LH20tMaarjamõisa – 05.02.2021 (Zoomis)
  5. Õpperühm LH20tRakvere – 05.02.2021 (Zoomis)
  6. Õpperühm T19/2 - 17.03.2021 kell 16:00 (ruum C151). Eksamikomisjon koosseisus: esimees Vidrik Ugur, liikmed Aivo Vaiksoo, Ahko Ahtijäinen

 

NB! õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Kui kutse- või erialal ei ole kutseeksami sooritamine võimalik, lõpetatakse õpingud erialase lõpueksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam.