Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Veokorraldaja - Logistik (215903)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutsekeskharidusõpe 4 taseÕppevormstatsionaarneEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aasta 180 EKAPLisainfoeesti keelne õpe

Veokorraldaja -logistikud töötavad logistikateenuseid pakkuvates firmades, tootmis- ja
kaubandusettevõtetes. Nende töö on seotud kaupade, info ja inimeste
liikumise ja paiknemisega ning seonduvate tegevuste planeerimisega.
Lihtsamalt öeldes peab veokorraldaja-logistik tagama, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas
õiges koguses, õige hinna ja kvaliteediga. Selle, mis on just see õige,
määravad ettevõtte/organisatsiooni strateegia ja eesmärgid, turg ning
kokkulepped klientide ehk kauba või teenuse saajatega.

Veokorraldaja-logistik korraldab ettevõtte veondust ja ladustamist ning laoteenuste müüki.
Selline töö sisaldab palju korraldamist, jooksvate probleemide lahendamist,
olukorra analüüsi ja riskide hindamist. Lisaks arvutitööle tuleb suhelda klientide
ja hankijatega, liikuda ringi, ajada asju ametkondadega (lahendada piiriületuse,
broneeringute ja viivitustega seotud probleeme jmt).


Vastuvõtu tingimused:
Taotluse alusel toimub vestlus 


Põhiõpingute moodulid:

1) Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd
2) logistika alused 10 EKAPd;
3) klienditeenindus 6 EKAPd;
4) kauba maanteevedude korraldamine 14 EKAPd
5) klienditeenindus lao- ja veoteenuste ostmisel ja müümisel 14 EKAPd
6) laotoimingud 12 EKAPd
7) kaubavarude täiendamine 7 EKAPd
8) infotehnoloogia logistikas 6 EKAPd
9) tõstukite juhtimine 4 EKAPd;
10) praktika 45 EKAPd.

Valikõpingute moodulid:

1) Erialane venekeel 2 EKAPd:
2) erialane võõrkeel 4EKAPd:
3) ettevõtluse baasmoodul 3 EKAPd:
4) kutseeksam 2 EKAPd:
5) logistika kogukulud, eelarvestamine ja maksud 3 EKAPd:
6) ohtlikud- ja eriotstarbelised veod 2 EKAPd:
7) posti-, kukller- ja pakiveod 2 EKAPd:
8) riigikaitse 2 EKAPd:
9) tagastuslogistika 2 EKAPd:
10) tollindus 2 EKAP;
11) vene keel algtase 4 EKAPd:
12) õpioskused ja nende kujundamine 4 EKAPd.

 

Lõpetamine:
Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud
moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud
ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.
Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele
"Veokorraldaja- logistik, tase 4" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon.

Edasiõppimise võimalused:
Logistik 5 tase, rakenduskõrgharidus, bakalaureuseõpe

Võimalused tööturul:
Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel:                                                                                                                                                                                            Transpordikorraldaja, logistik ja teised ametikohad, mille ülesannete hulka kuuluvad logistikat puudutavad küsimused

 

Veiko Ardel