Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Veokorraldaja - Logistik (198097)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutseõpe 4 tase Õppevormstatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg60 EKAP, 1 aasta Lisainfoeesti keelne õpe

Vastuvõtu tingimused:
Taotluse alusel toimub vestlus

Põhiõpingute moodulid:
Logistika alused
Infotehnoloogia logistikas
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
Klienditeenindus
Kaubamaanteeveo korraldamine
Erialane eesti keel
Kaubavarude täiendamine
Praktika: laotöö, ostmine ja varude juhtimine / kaubavedude  korraldamine

Valikõpingute moodulid:
Tõstukijuhtimine
Logistika erialane võõrkeel (inglise ja vene)
Raamatupidamine
Logistika e-kaubanduses
Pakendid ja pakkematerjalid
Erialane vene keel teenindusvaldkonnale
Tagastuslogistika

Lõpetamine:
Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Veokorraldaja -logistik tase 4" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon

Õppekava: Veokorraldaja-logistik kutseõpe

 

Edasiõppimise võimalused:
Logistik tase 5 ja rakenduskõrgkoolis keskhariduse omandamisel

Võimalused tööturul:
Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel: Transpordikorraldaja, logistiku assistent, laotöötaja ja teised ametikohad, millede ülesannete hulka kuuluvad transpordi- ja logistikat puudutavad küsimused

Veiko Ardel