Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie suvise vastuvõtu leiad siit: https://vkok.ee/oppima/vastuvott-suvi-2020/2021


Veokorraldaja - Logistik

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutseõpe 4 taseÕppevormstatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1,5 aastat 90 EKAPLisainfoeesti keelne õpe

Vastuvõtu tingimused:
Taotluse alusel toimub vestlus

Põhiõpingute moodulid:
Logistika alused
Infotehnoloogia logistikas
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
Klienditeenindus logistikas
Kaubavedude korraldamine
Lao- ja veoteenuste ost ja müük
Laotöötoimingud
Kaubavarude täiendamine
Tõstukid
Praktika: laotöö, ostmine ja varude juhtimine / kaubavedude  korraldamine

Valikõpingute moodulid:
Ettevõtluse baasmoodul
Logistika erialane võõrkeel (inglise ja vene)
Logistika kogukulud, eelarvestamine ja maksud
Tollindus
Tagastuslogistika, pakendi- ja jäätmekorraldus
Ohtlikud ja eriotstarbelised veod
Posti-, paki- ja kullerteenuste logistika

Lõpetamine:
Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Veokorraldaja -logistik tase 4" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon

Edasiõppimise võimalused:
Logistik tase 5 ja rakenduskõrgkoolis keskhariduse omandamisel

Võimalused tööturul:
Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel: Transpordikorraldaja, logistiku assistent, laotöötaja ja teised ametikohad, millede ülesannete hulka kuuluvad transpordi- ja logistikat puudutavad küsimused

Veiko Ardel