Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Veokorraldaja (201240)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutsekeskharidus Õppevormstatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg180 EKAP, 3 aLisainfoeesti keelne õpe

Vastvõtu tingimused:
Taotluse alusel toimub vestlus

Põhiõpingute moodulid:
Logistika alused
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Klienditeenindus
Transpordilogistika juhtimine
Ekspedeerimiseteenuste ostmine ja müümine
Praktika: laotöö / kaubavedude korraldamine

Valikõpingute moodulid:
Laotöötoimingud
IT süsteemide riistvara ja taristu
Rakendustarkvara
Raamatupidamise alused
Turunduse alused
Erialane võõrkeel (inglise ja vene)
Tõstukid, nende hooldus ja juhtimine
Eetika ja ärieetika
Õpioskused
Õpioskuste kujundamine

Lõpetamine:
Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Veokorraldaja tase 4" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon

Edasiõppimise võimalused:
Logistik tase 5 ja rakenduskõrgkoolis

Võimalused tööturul:
Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel: Transpordikorraldaja ja teised ametikohad, millede ülesannete hulka kuuluvad transpordi- ja logistikat puudutavad küsimused

Veiko Ardel