Talvine vastuvõtt

Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Toitlustusteenindaja (206777)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutsekeskharidus, tase 4Õppevormstatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg180 EKAP, 3 aLisainfoeesti keelne õpe

Teenindaja loob esmamulje ja kelle tööst sõltub suuresti, kas klient soovib ja soovitab samasse kohta tagasi tulla. Toitlustusteenindus on valdkond, kus töökohad paiknevad väga erinevates toitlustus- ja majutusteenuseid pakkuvates ettevõtetes, näiteks laevadel, konverentsi- ja ürituskorraldusfirmades ning toitlustusteenuseid pakkuvates turismiettevõtetes. Valgamaa Kutseõppekeskuses on kaasaegne õpperestoran "Taru"  ning õppeklassid, mis annab võimaluse õppetöö käigus omandada vajalikud pädevused teenindaja ametis.

Toitlustusteeninduse eriala lõpetanul on mitmekülgsed teadmised ja oskused töötamaks erinevates toitlustusettevõtetes, seda nii köögis kui ka saalis. Ta valmistab ette teenindusprotsessi, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Teenindusprotsessi jooksul võtab vastu kliendid, esitleb tooteid ja teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi. Tunneb peensusteni menüüd ja oskab soovitada kokkusobivaid toite ja jooke.  Õpib tundma etiketti ja omandavad oma ala meistrite teenindusteadmisi:  kuidas pakkuda parimaid lahendusi ka ootamatutes olukordades ning arvestades klientide erinevat kultuuri- ja keeletausta. Teenindusprotsessi lõpetamisel arveldab klientidega, küsib tagasisidet ja saadab kliendid ära positiivset kliendikontakti hoides.

Vastuvõtu tingimused:

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Põhiõpingute moodulid:

majutamise ja toitlustamise valdkonna alused; õpitee ja töö muutuvas keskkonnas; catering ja peoteenindus; joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid; joogiõpetus II ehk alkohoolsed joogid; restoraniteenindus; toiduvalmistamise alused; toitlustuse alused; toitlustusteeninduse alused; abikelneri praktika; toitlustusteeninduse praktika; restoraniteeninduse praktika. 

Üldõpingute moodulid:

keel ja kirjandus; võõrkeel; matemaatika; loodusained; sotsiaalained; kunstiained.

Valikõpingute moodulid:

õpioskuste kujundamine; baaritöö (spetsialiseerumine); veiniõpetus (spetsialiseerumine); vastuvõttude korraldamine (spetsialiseerumine); toiduvalmistamine; koka praktiline töö; teenindusalane vene keel; teenindusalane inglise keel; teenindusalane soome keel; teenindusalane prantsuse keel; toidufotograafia; eneseväljendus; fruktodisain; riigikaitseõpetus; välitoitlustus; ettevõtlikkusprojektis osalemine; kutsealane arvutiõpetus majutus- ja toitlustusvaldkonnas; ruumi- ja lauadisain sh värvusõpetuse ja lilleseade alused; graafiline disain erialases töös; ettevalmistus kutseeksamiks.
 

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Praktikat on võimalik sooritada Eestis või EU liikmesriigis kandideerides Erasmus+ praktikaprogrammis. 

Õpperestoranis ja saalis töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:
Teenindusriided (seelik/püksid, särk, vest, sall/lips ja põll)
Teenindamiseks sobilikud jalanõud.

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud toitlustusteenindaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus, sooritab õpilane õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami „Kelner, EKR tase 4“.
Kutsekeskhariduse õppekaval õppiv õpilane, kes läbib üldainete õpiväljundid täismahus, saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Edasiõppimise võimalused (vajalik keskharidus):

Vanemkelneriks; 

Toitlustuse korraldus; 

Turismi ja toitlustuse korraldus; 

Toidutehnika ja tootearendus; 

Kutseõpetaja

Võimalused tööturul:

Lõpetanul on võimalik tööle asuda erinevates ettevõtetes teenindajana. Ametikohal on võimalik edasi areneda näiteks baarmeniks, vahetusevanemaks, ülemkelneriks, sommeljeeks või teenindusjuhiks.

Kadri Vallimäe- Pähk