Talvine vastuvõtt

Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Tisler kutseõpe (131917)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
Õppeliikkutseõpe, tase 4Õppevormstatsionaarne, sessioon õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg120 EKAP, 2 aLisainfoõpe toimub kaks korda nädalas õhtuti

Tisler on oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit ja puittooteid (nt uksi, aknaid, treppe jne). Tisler, tase 4 töötab töökorraldusest lähtuvalt kas iseseisvalt või meeskonnas ning teostab erinevaid tööoperatsioone, kasutades selleks mitmesuguseid puidu töötlemise, viimistlemise, monteerimise ja paigaldamise võtteid ja vahendeid. Ta korraldab oma tööd ning planeerib tööaega ja materjale aja- ja kuluefektiivselt.

 

Vastuvõtu tingimused:

Vestlus

 

Põhiõpingute moodulid (101 EKAP) : 

1. Tisleri alusteadmised (5 EKAP)

2. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (5 EKAP)

3. Mööbli- ja puittoodete joonestamine (5 EKAP)

4. Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia (14 EKAP)

5. Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia (20 EKAP)

6. Praktika I etapp (20 EKAP)

7. Mööbli- ja puittoodete valmistamine (22 EKAP)

8. Praktika II etapp (10 EKAP)

Valikõpingud (19 EKAP):

Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus (3 EKAP)

Erialane füüsika ja keemia (2 EKAP)

Erialane võõrkeel (3 EKAP)

Erialased arvutusülesanded (3 EKAP)

Korpusmööbli valmistamine (5 EKAP)

Loogiline ja ruumiline mõtlemine (2 EKAP)

Maalritööriistad ja -seadmed ning -materjalid (2 EKAP)

Mööbli ajalugu (3 EKAP)

Pehme mööbli valmistamine (5 EKAP)

Puidutöötlemise tehnoloogia CNC pinkidel (2 EKAP)

Raaljoonestamine (3 EKAP)

Restaureerimise alused (3 EKAP)

Riigikaitse (2 EKAP)

Värviõpetus ja kompositsioon (2 EKAP)

Õpioskuste kujundamine (2 EKAP)

 

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetanuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel , läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

 

Edasiõppimise võimalused:

Rakenduskõrgharidus, bakalaureuseõpe

 

Võimalused tööturul:

Tisler on alati olnud nõutud spetsialist puidutöötlusega tegelevates ettevõtetes. Juhiomadustega tislerid kasvavad sageli valdkonna keskastmejuhtideks. Omandatud teadmised ja töökogemus annab tislerile piisava pagasi, et avada oma väiketöökoda ja alustada ettevõtlusega. See võimaldab teostada endale huvipakkuvaid töid ja kujundada välja oma isikupärane stiil.

Vidrik Ugur