Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Puidutöötleja (215662)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
Õppeliik kutseõpe, tase 2Õppevormstatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksei nõuta põhihariduse olemasoluÕppeaeg60 EKAP, 1 aLisainfoHEV õpilasele

Puidutöötleja on üldise ettevalmistusega tööline puidutöötlemise ettevõttes (sae-, höövli-, spooni-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus, sh pehmemööblitööstus, palk- , element- ja moodulmajade valmistamine jms) põhitööprotsesside juures abitöölisena. Teeb ka iseseisvalt või juhendamisel lihtsamaid korduvaid töid tuttavates tingimustes.

 

Vastuvõtu tingimused:

Vestlus

 

Põhiõpingute moodulid (50 EKAP): 

1. Puidutöötleja kutse alusteadmised (5 EKAP)

2. Tööalase suhtlemise alused (2 EKAP)

3. Jooniste lugemine (3 EKAP)

4. Materjalid ja nende ettevalmistus (8 EKAP)

5. Puidutöötlus (15 EKAP)

6. Praktika (15 EKAP)

7. Üldkehaline ettevalmistus (2 EKAP)

Valikõpingute moodulid (10 EKAP):

Arvutiõpetus (2 EKAP)

Ettevõtlusõpe (1 EKAP)

Erilalane terminoloogia (2 EKAP)

Käsitööriistade teritamine (1 EKAP)

Lihttööd höövlitööstuses (5 EKAP)

Lihttööd saetööstuses (5 EKAP)

Lihttööd mööblitööstuses (5 EKAP)

Lihttööd spooni ja vineeri tootmisel (5 EKAP)

Lihttööd masintoodetud palkmajade valmistamisel (5 EKAP)

Puitmaterjalide varumine ja raietööde alused (2 EKAP)

 

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpeatatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse erialase lõpueksamiga.

 

Edasiõppimise võimalused:

Puidupingioperaator, tase 3

 

Võimalused tööturul:

Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates puidutöötlemise ettevõtetes abitöölisena.

Vidrik Ugur