Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Puidupingioperaator (130217)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
Õppeliikkutseõpe, tase 3Õppevormstatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksei nõuta põhihariduse olemasoluÕppeaeg60 EKAP, 1 aLisainfosobib HEV õpilasele

Puidupingioperaator on oskustöötaja. Tema töö eesmärgiks on puidust või puidupõhistest materjalidest toorikute töötlemine, mida ta teeb sõltuvalt tasemest kas erinevatel üheoperatsioonilistel puidutöötlemise tööpinkidel või mitmeoperatsioonilistel puidutöötlemisseadmetel. Ta tunneb oma töös kasutatavate puidutöötlemise tööpinkide ja seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

 

Vastuvõtu tingimused:

Vestlus

 

Põhiõpingute moodulid (50 EKAP): 

1. Sissejuhatus õpingutesse (3 EKAP)

2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused (3 EKAP)

3. Mööbli ja puittoodete joonestamise alused (3 EKAP)

4. Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel (20 EKAP)

5. Praktika (20 EKAP)

Valikõpingute moodulid (10 EKAP):

Üldkehaline ettevalmistus (3 EKAP)

Erialane võõrkeel (3 EKAP)

Puidu käsitsitöötlemise tehnoloogia (5 EKAP)

Mööbli ja puittoodete viimistlemine (6 EKAP)

 

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on läbinud õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:

Puidupingioperaator, tase 3

 

Edasiõppimise võimalused:

Põhihariduse olemasolul "Tisler, tase 4" õppekaval

 

Võimalused tööturul:

Peale lõpetamist on võimalik töötada mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõtetes.

Vidrik Ugur