Talvine vastuvõtt

Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Puhastusteenindaja abiline (215178)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutseharidus, tase 2Õppevormstatsionaarne päevane õpeEeldus alustamisekspõhiharidus nõudetaÕppeaeg120 EKAP, 2 aLisainfoSobib HEV õpilasele, eesti keelne õpe

Puhastusteenindaja abilise töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Töötab juhendamisel ja tema tööülesanne on hoolduskoristamine.  Erialal õpimise eelduseks on huvi  ja soovi töötada meie meeskonnas, lojaalsust, korrektsust, puhtust ja positiivset suhtumist. Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja õhtusel ajal.  Puhastusteenindaja abiline suudab töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega.  Oma töös kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid ning töövahendeid. 

Vastuvõtu tingimused:

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Põhiõpingute moodulid:

sissejuhatus õpingutesse; tööalase suhtlemise alused; kodumajanduse alused; puhastamine ja koristamine; tekstiilide hooldamine.

Valikõpingute moodulid:

eneseväljendus; õpioskuste kujundamine; arvutiõpetus; kinnistu hooldamine; kutsealane liikumine; loovtöö; toidufotograafia; toitumine ja toitlustamine; värvusõpetus ja lilleseade, toataimede hooldus; ettevalmistus kutseeksamiks.

Eriala omandamine toimub Ämmuste koolis ja ettevõttes praktikal.

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud puhastusteenindaja abilise eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud lõpueksami/kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus, sooritab õpilane õpingute lõppedes kutsekvalifikatsioonieksami"Puhastusteenindaja abiline, EKR tase 2" 

Edasiõppimise võimalused:

Puhastusteenindaja, tase 3 Valgamaa Kutseõppekeskuses

Võimalused tööturul:

Lõpetanul on võimalik tööle asuda tööle asuda puhastusfirmadesse, kes pakuvad hoolduskoristus teenust. 

Kadri Vallimäe- Pähk