Talvine vastuvõtt

Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Puhastusteenindaja (131720)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutseharidus, tase 3Õppevormstatsionaarne, töökohapõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidus nõudetaÕppeaeg60 EKAP, 1 aLisainfoeesti keelne õpe, toimub töökohal

Puhastusteenindaja tööks on luua ja tagada kompromissitu puhtus, mis on hinnas. Tänapäeval eeldab koristustöö organiseerimist ja koolitatud tööjõudu. Iga asutuse visiitkaart on puhtad ja hoolitsetud ruumid. Puhastusteenindaja missiooniks on pakkuda kvaliteetset ja mitmekügset teenust, mis omakorda pakub kliendile puhtast keskkonnast tulenevat positiivset emotsiooni. Maailm liigub suunaga: koristaja asemel koristusteenus.

Valgamaa Kutseõppekeskuses õpetatakse kasutama kaasaegseid koristusmasinaid, koristustarvikuid, koristusmeetoteid ja koristusaineid. Ameti omandanud puhastusteenindaja oskab töötada iseseisvalt, tervist ja keskkonda säästvalt. Tunneb erinevaid pinnakattematerjale ning nende hoodusprotsesse. Eristab üht mustust teisest ja oskab seda eemaldada. Oskab töid planeerida, tunneb tööohutust, isikukaitsevahendeid, tööhügieeni, esmaabi, keskkonnakaitset, samuti klienditeeninduse põhitõdesi.

Vastuvõtu tingimused:

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Põhiõpingute moodulid:

sissejuhatus õpingutesse;  karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused; puhastamine ja koristamine sh praktika; kinnistu heakorratööd sh praktika. 

Valikõpingute moodulid:

eneseväljendus; eripuhastustööd; ruumi- ja lauadisain sh värvusõpetuse ja lilleseade alused; tekstiilide hooldamine. 

Eriala omandamine toimub töökohal ja ettevõttes praktikal.

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud puhastusteenindaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:

Õpingute lõppedes võimalus sooritada kutsekvalifikatsioonieksami "Puhastusteenindaja, EKR tase 3" 

Edasiõppimise võimalused:

Puhastusteenindaja- juhendajaks;

Puhastustööde juhtimist.

Võimalused tööturul:

Lõpetanul on võimalik tööle asuda puhastusteenuseid pakkuvates ettevõtetes või väikeettevõtjana puhastusteenuseid pakkudes.

Kadri Vallimäe- Pähk