Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Pehme mööbli valmistaja (140850)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
Õppeliikkutseõpe, tase 4Õppevormmittestatsionaarne sessioonõpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg60 EKAP, 1 aLisainfoõpe toimub kaks päev nädalas - reedel (16:30 - 20:30) ja laupäeval (10:00 - 15:00)

Pehme mööbli valmistaja, tase 4 on oskustöötaja, kes valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu tootmisprotsessi ulatuses enamasti suurtööstuses. Tema peamisteks tööülesanneteks on karkassi koostamine, pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine, pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine), pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine, mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine, karkassi polsterdamine ja toote või toote osade monteerimine ja pakkimine.

 

Vastuvõtu tingimused:

Vestlus

 

Põhiõpingute moodulid (50 EKAP):

1. Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse (1 EKAP)

2. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (5 EKAP)

3. Mööbli karkassi koostamine (7 EKAP)

4. Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine (19 EKAP)

5. Mööbli karkassi pealistamine, polsterdamine ja pakkimine (18 EKAP)

Valikõpingud (10 EKAP):

Erialane võõrkeel (1 EKAP)

Pehme mööbli taastamine (9 EKAP)

Spoonimine ja viimistlemine (9 EKAP)

Traditsiooniline polsterdamine (9 EKAP)

 

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:

Pehme mööbli valmistaja, tase 4

Osakutsed:

Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4

Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3

Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4

 

Võimalused tööturul:

Enamasti töötavad pehme mööbli valmistajad suurtes mööblitootmisettevõtetes.Tööd võib leida ka masinatööstuses, kus valmistatakse laevu, autosid, ronge, busse ja muid transpordivahendeid, millel on väga palju pehmet, polsterdatud ja pealismaterjaliga kaetud pinda (istmed, vahelaed, roolid jms), mistõttu võivad töövõtted olla sarnased.

Vidrik Ugur