Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Maaler (151818)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
Õppeliikkutseõpe, tase 4 esmane kutseÕppevormmittestatsionaarne sessioonõpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg60 EKAP, 1 aLisainfoõpe toimub kaks päev nädalas - reedel (16:30 - 20:30) ja laupäeval (10:00 - 15:00)

Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine (nt pindade värvimine, lakkimine, õlitamine jm) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt vimistlusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

 

Vastuvõtu tingimused:

Vestlus

 

Põhiõpingute moodulid (50 EKAP):

1. Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine (22 EKAP)

2. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (5 EKAP)

3. Seinte katmine rullmaterjalidega (11 EKAP)

4. Dekoratiiv-viimistlus dekoratiivvärvidega (12 EKAP)

Valikõpingute moodulid (10 EKAP):

Erialane võõrkeel (1 EKAP)

PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamise alused (3 EKAP)

Värviõpetuse ja ruumikujunduse alused (3 EKAP)

Kuivkrohvplaatide paigaldamise alused (3 EKAP)

Säästva renoveerimise alused (3 EKAP)

Tasandustööd (3 EKAP)

 

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on läbinud õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:

Maaler, tase 4

 

Edasiõppimise võimalused:

Kutsekeskharidus

 

Võimalused tööturul:

Ehitusviimistlejad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Vidrik Ugur