Talvine vastuvõtt

Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Köögiabiline (208059)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutseharidus, tase 2Õppevormstatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamisekspõhiharidus nõudetaÕppeaeg120 EKAP, 2 aLisainfoSobib HEV õpilasele, eesti keelne õpe

Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus-ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel, käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.  Köögiabilise ametikohal on oluline puhtusearmastus, sest üks karv toidus võib rikkuda kogu köögi maine.

Köögiabilise eriala eeldukseks on huvi  ja soovi töötada meeskonnas, tuleb toime rutiininsete toimigutega. Köögitöös on vajalik hea füüsiline tervis ja vastupidavus. Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Köögiabiline peab tegutsema ja käituma eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Vastuvõtu tingimused:

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine.  

Põhiõpingute moodulid:

sissejuhatus kutseõpingutesse; tööalase suhtlemise alused; toiduhügieen; köögiabilise praktilise töö alused; teenindusealused; puhastamine ja koristamine; köögiabilise praktika. 

Valikõpingute moodulid: 

eneseväljendus; õpioskuste kujundamine; abikoka praktilise töö alused; arvutiõpetus; eritoitlustus; fruktodisain; kinnistu hooldamine; kodumajanduse alused; kutsealane liikumine; loovtöö; pargari- ja kondiitritööd; toidufotograafia; värvusõpetus ja lilleseade, toataimede hooldus.

Lõpueksam: 

ettevalmistus kutseeksamiks

Eriala omandamine toimub Urvaste koolis ja ettevõttes praktikal.

Õppeköökides töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:
Vahetusriided ja kokariided (põll ja müts) ning kokajalanõud

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud köögiabilise eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud lõpueksami/kutseeksami. 

Õpingute läbimisel omandatav kutsekvalifikatsioon:

Õpingute lõppedes võimalus sooritada kutsekvalifikatsioonieksami  "Köögiabiline, EKR tase 2"

Edasiõppimise võimalused:

Abikokk, tase 3 Valgamaa Kutseõppekeskuses

Võimalused tööturul:

Lõpetanul on võimalus tööle asuda erinevates toitlustus ettevõtetesse köögiabilisena.

Kadri Vallimäe- Pähk