Olen Tanel Aavistu, Valgamaa Kutseõppekeskuse õpetaja, samuti tegelen huvijuhtimise, õpilasesinduse koordineerimise ning haridustehnoloogiaga. Viibisin Málagas, Hispaanias stažeerimas perioodil 10.02 - 23.02.2020. Viibisin selle kahe nädala jooksul kahes keskkoolis, esimesel nädalal IES La Campanillas ning teises nädalal IES La Rosaleda. La Campanillas on IT-kutseõppeasutus mis asub Málaga nö Silicon Valley's. La Rosaleda on linna kool mis on nii kutseõppeasutus kui ka gümnaasium. Samuti külastasin logistika praktikantide praktikakohta toidupanga laos.

Selle kahe nädala jooksul stažeerimisel seadsin endale eesmärgid, milleks olid:
1. Arvutiõpetuse - arvutite kokkupanek ning erinevate osade õpetus, süsteemi administratsioon
2. Haridustehnoloogiliste seadmete kasutamine klassiruumis, kuidas kasutada mõjuvalt
3. Õpilaste ürituste korraldus koolis, õpilastega koostöö tekitamine
4. Virtuaal- ning liitreaalsuse seadmed ning kasutus

Arvutiõpetus
Oma esimese stažeerimise eesmärgi koha pealt sain teada nii palju, et kui õpilased ja õpetaja ühist keelt ei räägi, on ühiseks keeleks IT. Esimeses keskkoolis Campanillas olin abiks arvutiõpetuse tundides lõiminguga erialase inglise keelega. Saime rääkida ühiselt tehnoloogia arengust, esitlesin õpilastele ning õpetajatele eesti tehnoloogiliste imede kohta, start-upid jne. Huvitav oli näha kuidas õpilasi huvitab kirde-Euroopa tehnoloogiline kultuur ning Eesti e-riigi staatus.

Haridustehnoloogiliste seadmete kasutamine klassiruumis
Hispaania avalike koolide klassiruumides kahjuks ei kasutata tahvelarvuteid ega muid innovaatilisi vahendeid õppimiseks või õpetamiseks. Abivahendiks on klassikaline arvuti ja projektor. IES Campanillas klassiruumides on ka arvutid sest tunnis tehtavad asjad on enamasti arvutis. Huvitav oli näha, et kuigi klassiruumides on arvutid olemas olid enamusel õpilastel kaasas oma sülearvuti kus nad toimetasid. Sellest võib järeldada, et ega need klassides olevad arvutid nii võimsad olegi - see on väga huvitav IT-keskkooli kohta.

Õpilaste ürituste korraldus koolis, õpilastega koostöö tekitamine
La Rosaleda koolis sain tundide kõrvalt heita pilgu peale Erasmus+ meeskonna koosolekutel ning planeerimisel. La Rosaleda Erasmuse planeerimise suurema osa teevad ära praktikandid. Nad valmistavad ette dokumentatsiooni, majutuse info, transpordi info jmt.

Virtuaal- ning liitreaalsus
Kahjuks minu kahe nädala jooksul ei näinud ma kummagis koolis ühtegi virtuaal- ega liitreaalsuse seadet. See tuleneb arvatavasti faktist, et Hispaania avalikud koolid ei saa nii palju toetust riigilt kui peaks. Uurides, et miks nendel koolidel pole selliseid innovaatilisi seadmeid oli vastus sama - ressursside puudus.

Mulle meeldis väga uusi kogemusi saada ning uute inimestega tutvuda. Kõige parem oli
kogemuste ning kultuurierinevuste võrdlus, tihtipeale pani neid hämmastama, et kuidas me
asju Eestis teeme. Samuti panid mind ka mõned asjad hämmastama.
Mõlema kooli vastuvõtt oli väga hea ja sõbralik. Kõik inimesed on väga jutukad ning
soovivad palju teada kust ma tulen ja mis ma teen.
Igatahes, lõppsõna on see, et kui sul on võimalus midagi sellist teha aga pole varem selle
peale mõelnud siis kindlasti võta see väljakutse vastu ning mine stažeerima.