fbpx

Uudised postitused - Valgamaa Kutseõppekeskus

Koostöö Jõgevamaal

11.12.2018

Täna oli tore võimalus külastada töökohapõhise õppe raames koostööpartnerit Jõgevamaal. Lasteaed Nukitsamees on uues kuues innovaatiline lasteaed Palamusel. Nukitsamehe lasteaias käivad koos töökohapõhisel õppel õppimas lapsehoidjad Jõgevamaalt. Lisaks Nukitsamehe lasteaiale teeme õppegrupi LH18/2tJ raames koostööd järgmiste asutustega: C. R. Jakobsoni nimeline Torma Põhikool. Linnutaja lasteaed, Jõgeva Lasteaed Karikakar, Jõgeva Lasteaed Rohutirts, Jõgeva Valla Noortekeskus, Jõgeva Vallavalitsus, Põltsamaa Lasteaed Tõruke, Põltsamaa Vallavalitsus, Siimusti lastekodu Metsatareke ja Tabivere Lasteaed. Tänud kõikidele koostööpartneritele koostöösse panustamise eest!

ERASMUS+ PROGRAMMIGA  VÄLISPRAKTIKALE!

06.12.2018

(Project 2018-1-EE01-KA102-046889)

Kandideeri välispraktikale

. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.  http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

Projekt „Kutse- ja erialaste oskuste ning ettevõtlikkuspädevuse arendamine Valgamaa Kutseõppekeskuses“

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased!

Õpirände projektis saavad osalevad alljärgnevad õppegrupid:

  • Koka eriala õpilased
  • Logistiku abi eriala õpilased
  • Lapsehoidja eriala õpilased
  • Sõiduautotehniku eriala õpilased
  • Hooldustöötaja eriala õpilased
  • Tisleri eriala kursuse õpilased

Õpilased valitakse projekti vabatahtlikkuse alusel. Kool ühildab õpirände ja kooli ettevõtepraktika, mille tõttu esimese kursuse õpilased õpirändes osaleda ei saa. Õpilased, kes osalevad õpirändes õpivad väga erinevatel õppekavadel – kokk, tisler, hooldustöötaja, jt. Õpilaste vanus on varieeruv, kuna õpirändes osalevad ka hooldustöötja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja õppekaval õppivad õpilased, kelle vanus on üle 20 aasta. Oluliseks valikukriteeriumiks on õpilaste motiveeritus. Õppevõlgadega õpilasi valimisse ei võeta.

Õpilane, kes sobib õpirändes osalema:

  • Tal on õppekavas ettenähtud kooliväline praktika;
  • oskab inglise keelt vähemalt kesktasemel (A2);
  • on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.

Inglise keele oskuste taset mõõdetakse keeletestiga.

Osalejate valikul arvestatakse õpilase aktiivsust koolis ja osalemist eriala- või kutsemeistrivõistlusel.

Kandideerimiseks esita  avaldus, Europassi CV  (inglise keeles, soovitavalt koos fotoga) ja inglisekeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk) Dokumente saata hiljemalt 14.02.2019, Erasmus+ kontaktisikule meie koolis: Kaidi Loos –kaidi.loos@vkok.ee Lisa infot saab ka küsida ruumist A139 või helista 56908616

Kuhu kandideerida:

Türgi:

Periood: 11.03.2019-11.04.2019

Kohtade arv:  2 kokka,  2 logistikut

Itaalia:

periood: 14.04.2019-14.05.2019

Kohtade arv: 2 kokka, 2 logistikut, 2 autotehnikut, 2 tislerit

 

NB: Kindlasti võivad kandideerida ka teised erialad, meil on suurepärased koostööpartnerid ja leiame kohad kõigile. Õpilased on kõik meie koolinimekirjas olevad õpilased ka töökohapõhised õpilased.

Valgamaa Kutseõppekeskus võtab tööle

20.11.2018

õpetaja/sotsiaalpedagoogi, 1 ametkoht

Peamised tööülesanded: sotsiaalpedagoogilise teenuse pakkumine, õppetöö läbiviimine

Kandidaadile esitatavad nõuded:
vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seadus“ § 39 lg 3 nõuetele.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume esitada 10.12.2018. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil
info@vkok.ee. täiendav info tel 53487072.

Meie kooli õpilased alustasid oma praktikat Türgis

12.11.2018

Tänu ERASMUS+ projektile alustasid õpilased oma praktikat Türgis.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee