fbpx

Uudised postitused - Valgamaa Kutseõppekeskus

Valgamaa delegatsiooni Adžaaria visiidiga jäid rahule nii grusiinid kui eestlased

14.10.2018

Läinud nädalal külastas Adžaaria autonoomse vabariigi (regioon Gruusia lääneosas) Kobuleti rajooninõukogu esimehe Davit Mtchedlishvili kutsel piirkonda Valgamaa delegatsioon. Delegatsiooni kuulusid omavalitsuste esindajad (juhid, volikogude liikmed, spetsialistid), omavalitsusliidu ja arenguagentuuri spetsialistid ning Valgamaa ettevõtjad.

Visiit algas kohtumisega Gruusia regionaalarengu ja infrastruktuuride ministeeriumis, kus regionaalprojektide osakonna juht Nikoloz Rosebashvili andis ülevaate Eesti ja Gruusia arengukoostööst. Gruusia arengueesmärkide toetamisel on Eesti poolse arengukoostöö peamiseks vormiks projektid võimekuse tõstmiseks, millega antakse edasi teadmisi, mis põhinevad Eesti sotsiaal-, valitsus- ja haldusreformidest ning Euroopa Liiduga ühinemisest saadud kogemustel. Alates 2003. aastast on erinevad Eesti valitsus-, era- ja kolmanda sektori organisatsioonid välisministeeriumi toel teostanud Gruusias sadu arengukoostööprojekte, mis hõlmavad pea kõiki eluvaldkondi. (https://rakendused.vm.ee/akta/andmed.php?country=GEO)

Praegu valmistub Gruusia haldusreformiks ning reformi ettevalmistamisel keskendub valitsus inimressurssidele – reformi läbiviijate väljaõppele ning reformi käigus vabanevate spetsialistide ümberõppele. Eesti äsjane kogemus on seejuures grusiinidele ülioluline. Visiidi keskse sündmusena toimus Kobuletis seminar “Gruusia haldusreformi ootel” Seminaril osalesid Adžaaria piirkonna kõigi omavalitsuste juhid ja spetsialistid, Adžaaria parlamendi ja valitsuse liikmed. Seminari peaettekande tegi OÜ Geomedia juht Rivo Noorkõiv, Eesti üks tuntumaid haldusreformieksperte.

Grusiinide huvi teravik on suunatud sellele, kuidas Eestis sündis haldusreformi kokkulepe nii parlamendi ja valitsuse kui ka omavalitsuste tasandil, kuidas toimusid ühinemisläbirääkimised ja millisel moel taandati omavalitsusjuhtide vastuseis reformile. Mõistagi ollakse huvitatud ka sellest kas oleme tehtud reformiga rahul ja milliseid soovitusi anname võimalike vigade vältimiseks.

Lisaks koostööseminaridele toimusid mitmed kohtumised erinevates piirkonna haridusasutustes koolijuhtide ja haridusspetsialistidega. Valgamaal on kõige pikaajalisemad Gruusia suhted Valgamaa Kutseõppekeskusel. Kobuleti ja Valgamaa kutseõppekeskused sõbrustavad juba aastaid. Sealt on meie kooli rahvusvahelisse rühma  (inglisekeelne logistika eriala) läbi aegade õppima asunud palju õpilasi, vastastikku on tehtud õppepraktikat (nt. meie kokad seal praktikal). Täna on koguni üks meie kooli õppejõud Kobuletist. Kutseõppekeskus on vedanud ka seniseid Gruusia suunalisi arengukoostööprojekte, mida rahastab välisministeerium. (https://rakendused.vm.ee/akta/andmed_vaata.php?id=2654).

Euroopa Liidu naabruspoliitika eesmärgiks on luua Euroopa Liidu ümber sõbralike riikide ring. Eesti kohustus selle poliitika raames on hoida ja arendada sõbralikke suhteid Gruusia, Moldova, Ukraina, Afganistani ja Valgevenega.

Gruusia on olnud Eesti arengukoostöö partner alates aastast 2006 ning “Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava” kohaselt jääb Gruusia Eestile jätkuvalt arengukoostöö prioriteetseks sihtriigiks.

Ingliskeelse logistikute õpperühma esimene koolipäev

28.08.2018

Ingliskeelse logistikute õpperühma (LGE18) õpperühma õppetöö algab 10.09.2018 kell 8:30

Lisaonformatsiooni jaoks palun pöörduda kursusejuhataja Mikheil Mtchedlishvili poole, mikheil.mtchedlishvili@vkok.ee

Õpilaskodu info uueks õppeaastaks

24.08.2018

Õpilaskodu avatakse 2. september 2018 kell 12.00. 
Palume enne saabumist teha tagatisraha ülekanne.
Tagatisraha 50€ peab olema tasutud enne õpilaskodusse saabumist.
Kui tagatisraha on tasutud, siis õpilaskodus sõlmitakse kommunaalkulude katmise leping.
Tagatisraha võetakse kulude korvamiseks. Tasaarveldus tehakse lepingu lõppemisel/ lõpetamisel.
 
Rekvisiidid
Saaja: Rahandusministeerium
Arveldusarve number: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800082705
Selgitus: tagatis, õpilase nimi ja isikukood
Summa: 50.-
Lisainfo: maarja.adamson@vkok.ee, 53488499

Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Tartu Kutsehariduskeskuse õpilasesinduste sõpruskohtumine

07.02.2018

 

6.veebruaril (2018) oli Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilasesindusel rõõm võõrustada Tartu
Kutsehariduskeskuse õpilasesinduse liikmeid. Kahe kooli sõprus on kestnud kaks aastat.
Päeva jooksul toimusid erinevatel teemadel arutelud ja meeleolukad tegevused. Koolide
õpilasesinduste liikmed vahetasid omavahel kogemusi ja muljeid ÕE tegemistest. Kahe kooli
sõpruskohtumisel anti ülevaade möödunud aasta sündmustest ning tutvustati ka eesootavaid
üritusi.
Koosveedetud päev oli emotsiooniderikas, põnev ning meeleolukas. Suur tänu Tartu
Kutsehariduskeskuse õpilasesindusele, kes motiveerisid meie ÕE liikmeid vastu võtma
väljakutseid!

Valgamaa Kutseõppekeskuse Õpilasesindus

IMG_4494 IMG_4381  IMG_4389  IMG_4430 

IMG_4480 IMG_4339 IMG_4345 (1) IMG_4375

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee