fbpx

Uudised postitused - Valgamaa Kutseõppekeskus

Töökuulutus PROJEKTI KOORDINAATOR

23.09.2019

Saku Sofi Lastekeskus MTÜ, Valgamaa Kutseõppekeskus ja ImeccNet MTÜ
otsivad projekti “Kõrgtehnoloogiliste rakenduste võimalused vähenenud töövõimega inimestele tööturul” raames

PROJEKTI KOORDINAATORIT

TÖÖÜLESANDED ON:
• projekti tegevus- ja ajakavade koostamine, täitmise jälgimine;
• kohalikul ja piirkondlikul tasandil projekti koostööpartnerite kaardistamine ja kaasamine;
• suhtlemine koostööpartneritega – ettevõtted, tugiorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused jne;
• projektiga seotud jooksvate küsimuste lahendamine;
• tegelemine organisatoorse tööga (hinnapakkumised ja hanked, infovahetus, raporteerimine jne)
• ürituste korraldamine, infovahetus projektis osalejate ja rahastajaga;
• projektide dokumentide loomine ja säilitamine.

HEAL KANDIDAADIL ON:
• kõrgharidus, soovitatavalt sotsiaal- või pedagoogilises valdkonnas;
• meeskonnas töötamise kogemus;
• projektis osalemise kogemus;
• väga hea digipädevus;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas, inglise keele valdamine kõnes ja kirjas, vene keele
valdamine kõnes;
• väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
• hea organiseerimis- ja algatusvõime, aktiivsus, ettevõtlikkus ja vastutustundlikkus;
• lai silmaring ja teadmised teaduse ja tehnoloogia valdkonnas;
• tahe panustada vähemate võimalustega inimeste heaolu edendamisse;

Ametikoht on tähtajaline ning kestab 3 kuud projekti perioodil 01.10.2019-31.12.2019
Konkursil osalemiseks palume esitada elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 29.
septembriks 2019 e-posti aadressile parmin.oy@eesti.ee märgusõnaga “Projektijuht” või kandideerida läbi CVOnline süsteemi.

Töökuulutus PROJEKTIJUHT

23.09.2019

Saku Sofi Lastekeskus MTÜ, Valgamaa Kutseõppekeskus ja ImeccNet MTÜ
otsivad projekti “Kõrgtehnoloogiliste rakenduste võimalused vähenenud töövõimega inimestele tööturul” raames

PROJEKTIJUHTI

Hea projektijuht on töökas sebija, kes suhtleb vabalt, on kohusetundlik, kannatlik, otsustusvõimeline, julge ja
oskab lubadustest kinni pidada. Oluliseks isikuomaduseks on empaatiavõime, kuna projekti sihtrühm on
vähenenud töövõimega, sh. erivajadusega ja sotsiaalselt tõrjutud inimesed.

TÖÖÜLESANDED ON:
• projekti läbiviimine vastavalt etteantud projekti kavale;
• eelarvete planeerimine, jälgimine ja aruandlus (koostöös raamatupidajaga);
• konverentside ja muude sündmuste korraldamine koostöös projekti partnerite ja sihtrühma liikmetega;
• projekti meeskonna komplekteerimine, tööülesannete jaotus ja rollide määramine;
• projekti meeskonna igapäevatöö organiseerimine;
• projekti aruandluse koostamine, tulemuste analüüsimine;

HEAL KANDIDAADIL ON:
• kõrgharidus, soovitatavalt sotsiaal- või pedagoogilises valdkonnas;
• projekti- ja meeskonna juhtimise kogemus;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas, inglise keele valdamine kõnes ja kirjas, vene keele
valdamine kõnes;
• väga hea digipädevus (sh. kodulehe administreerimine);
• väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
• organiseerimis- ja algatusvõime, aktiivsus, ettevõtlikkus ja vastutustundlikkus;
• lai silmaring ja teadmised teaduse ja tehnoloogia valdkonnas;
• tahe panustada vähemate võimalustega inimeste heaolu edendamisse;
• autojuhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Ametikoht on tähtajaline ning kestab 6 kuud projekti perioodil 01.10.2019-29.02.2019
Konkursil osalemiseks palume esitada elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 29.
septembriks 2019 e-posti aadressile parmin.oy@eesti.ee märgusõnaga “Projektijuht” või kandideerida läbi CVOnline süsteemi.

Õpilaskodu info

16.08.2019

Õpilaskodu avatakse 1. september 2019 kell 12.00. 

Palume enne saabumist teha tagatisraha ülekanne.
Tagatisraha 50€ peab olema tasutud enne õpilaskodusse saabumist.
Kui tagatisraha on tasutud, siis õpilaskodus sõlmitakse kommunaalkulude katmise leping.

Rekvisiidid:
Saaja: Rahandusministeerium
Arveldusarve number: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800082705
Selgitus: tagatis, õpilase nimi ja isikukood
Summa: 50.-

Lisainfo: kersti.sade@vkok.ee, 5662 3060

Info Tervise valdkonna õpilastele – esimesed koolipäevad

15.08.2019

Esimesed koolipäevad tervise valdkonna õpilastele

LH192/TkambjaEsmaspäev09.09.2019
LH19/2tLOHKVAKolmapäev04.09.2019
LH19/2/tSakuReede06.09.2019
LH19/VALGAReede06.09.2019
LH19/TvõruTeisipäev10.09.2019
LH19/tTartuEsmaspäev16.09.2019
LH19/TviljandiNeljapäev12.09.2019
SH18/2tVALGAReede13.09.2019
SH18/tJ1Teisipäev10.09.2019
SH18/Tj2Teisipäev10.09.2019
SH18/TkoseEsmaspäev16.09.2019
SH18/TtartuNeljapäev05.09.2019
SH19/2tELVANeljapäev05.09.2019
SH19/TpõltsamaaNeljapäev12.09.2019
SH19/TkarksiKolmapäev11.09.2019
sh19/trakvereTeisipäev03.09.2019
sh19/valgaNeljapäev12.09.2019
teg19/ValgaKolmapäev04.09.2019
teg/19tJõhviKolmapäev11.09.2019
teg19/tKarulaKolmapäev11.09.2019

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee