fbpx

Uudised postitused - Valgamaa Kutseõppekeskus

Valgamaa Kutseõppekeskuses valmis lumelinnak

05.02.2019

Reedel, 1. veebruari pärastlõunal asus koolipere esmakordselt kampuse ajaloos lumelinnakut ehitama. Lumelinnaku ehitamise idee pakkusid välja autokooli õpetaja Peeter Tikk ja loodusainete õpetaja Arnold Looga. Lumelinnaku ehitamise ideed toetasid enamik õpilasi ja koolitöötajaid, samuti olid huvitatud ka kooli vilistlased. Vilistlasena osales Vahur Bergman koos oma perega. Ahvatleva väljakutse võtsid vastu ka meie kooli rahvusvahelise õppegrupi õpilased. Külalistena osalesid ka WÜRTH esindajad.

Lumelinnaku ehitajate meeleolu hoidis üleval õpetaja Arnold Looga oma lustakate intervjuudega ning lõbusa taustamuusikaga.  Valga Vesi AS esindaja Aivo Saaron tagas lumelinna ehitamise tarbeks vajaliku vee kättesaadavuse.

Peale ehitiste valmimist asus oma tööd tegema võistluse žürii, kes avalikustab tulemused 5. veebruaril kell 10. 00 kooli aulas.

Aitäh kõigile osavõtjatele ja ürituse korraldajatele!

Pildid on nähtavad https://www.facebook.com/ValgamaaKOK/photos/rpp.133229433415812/2470509303021135/?type=3&theater

 

Valgamaa Kutseõppekeskus võtab tööle täiskohaga tervishoiu ja sotsiaalteenuste valdkonna juhtõpetaja

04.02.2019

Peamised tööülesanded:

 • valdkonna arendamine
 • õppeprotsessi planeerimine
 • praktikate korraldamise koordineerimine
 • kutseeksamite koordineerimine
 • õppetöö läbiviimine

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seadus“ § 39 lg 3 nõuetele
 • B-kategooria autojuhiload

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume esitada 04.03.2019. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil info@vkok.ee.

Täiendav info tel 53487072.

Koostöö Jõgevamaal

11.12.2018

Täna oli tore võimalus külastada töökohapõhise õppe raames koostööpartnerit Jõgevamaal. Lasteaed Nukitsamees on uues kuues innovaatiline lasteaed Palamusel. Nukitsamehe lasteaias käivad koos töökohapõhisel õppel õppimas lapsehoidjad Jõgevamaalt. Lisaks Nukitsamehe lasteaiale teeme õppegrupi LH18/2tJ raames koostööd järgmiste asutustega: C. R. Jakobsoni nimeline Torma Põhikool. Linnutaja lasteaed, Jõgeva Lasteaed Karikakar, Jõgeva Lasteaed Rohutirts, Jõgeva Valla Noortekeskus, Jõgeva Vallavalitsus, Põltsamaa Lasteaed Tõruke, Põltsamaa Vallavalitsus, Siimusti lastekodu Metsatareke ja Tabivere Lasteaed. Tänud kõikidele koostööpartneritele koostöösse panustamise eest!

ERASMUS+ PROGRAMMIGA  VÄLISPRAKTIKALE!

06.12.2018

(Project 2018-1-EE01-KA102-046889)

Kandideeri välispraktikale

. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.  http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

Projekt „Kutse- ja erialaste oskuste ning ettevõtlikkuspädevuse arendamine Valgamaa Kutseõppekeskuses“

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased!

Õpirände projektis saavad osalevad alljärgnevad õppegrupid:

 • Koka eriala õpilased
 • Logistiku abi eriala õpilased
 • Lapsehoidja eriala õpilased
 • Sõiduautotehniku eriala õpilased
 • Hooldustöötaja eriala õpilased
 • Tisleri eriala kursuse õpilased

Õpilased valitakse projekti vabatahtlikkuse alusel. Kool ühildab õpirände ja kooli ettevõtepraktika, mille tõttu esimese kursuse õpilased õpirändes osaleda ei saa. Õpilased, kes osalevad õpirändes õpivad väga erinevatel õppekavadel – kokk, tisler, hooldustöötaja, jt. Õpilaste vanus on varieeruv, kuna õpirändes osalevad ka hooldustöötja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja õppekaval õppivad õpilased, kelle vanus on üle 20 aasta. Oluliseks valikukriteeriumiks on õpilaste motiveeritus. Õppevõlgadega õpilasi valimisse ei võeta.

Õpilane, kes sobib õpirändes osalema:

 • Tal on õppekavas ettenähtud kooliväline praktika;
 • oskab inglise keelt vähemalt kesktasemel (A2);
 • on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.

Inglise keele oskuste taset mõõdetakse keeletestiga.

Osalejate valikul arvestatakse õpilase aktiivsust koolis ja osalemist eriala- või kutsemeistrivõistlusel.

Kandideerimiseks esita  avaldus, Europassi CV  (inglise keeles, soovitavalt koos fotoga) ja inglisekeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk) Dokumente saata hiljemalt 1 kuu enne praktika algust, Erasmus+ kontaktisikule meie koolis: Kaidi Loos –kaidi.loos@vkok.ee Lisa infot saab ka küsida ruumist A139 või helista 56908616

Kuhu kandideerida:

Hispaania:

Periood: 04.02.2019-04.03.2019

kohtade arv: 2 logistikut, 2 autotehnikut,

Malta:

Periood: 13.03.2019-13.04.2019

Kohtade arv: 4 kokka, 2 tislerit, 2 autotehnikut

Tügi:

periood: 03.04.2019-03.05.2019

Kohtade arv: 7 õpilast+ õpetaja

Itaalia:

periood: 19.05.2019-19.06.2019

Kohtade arv: 6 õpilast+ 2 õpetajat

NB: Kindlasti võivad kandideerida ka teised erialad, meil on suurepärased koostööpartnerid ja leiame kohad kõigile.

Õpilased on:  kõik meie koolinimekirjas olevad õpilased ka töökohapõhised õpilased.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee