fbpx

Automaaler - Valgamaa Kutseõppekeskus

ÕPE:

põhihariduse baasil kutseõpe 1,5 aasta;
statsionaarne õppevorm;
esmaõpe, 4. tase.

VASTUVÕTU TINGIMUSED:

vestlus

 ÕPITAKSE:

automaalri eriala alusteadmised;
autode puhastamine ja pesu ning ettevalmistus järgnevateks keretööde etappideks;
plastdetailide remontimine ja käitlemine;
pindade ettevalmistamine värvimiseks;
pindade värvimine;
karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.

Valikained õpilase valikul

LÕPETAMINE:

Õppe lõpus peab õpilane sooritama „Automaaler, tase 4″ kutsekvalifikatsioonieksami

Rutiini sellel erialal kergelt ei teki, sest alati on mõni auto või töö, mida senini teha ei ole saanud. Töö on küll oskusi ja täpsust nõudev, aga hästi tasustatud.

Automaalri eriala õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks antud erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning loob erialal õppides eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õpilane väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis tööalaste arengusuundade, tööturul rakendumise ja enese täiendamise võimalustega. Õpilane valmistab sõiduki/masina ette värvimiseks, värvib ja teeb lõppviimistluse vastavalt tehnoloogiale. Õpilane töötab keskkonnasäästlikult ja kasutab ohutuid töövõtteid. Õpilane kasutab infotehnoloogilisi vahendeid tööalaseks toimetulekuks. Õpilane kasutab tööga toimetulekuks erialast sõnavara, eesti- ja inglise keeles.

 

 

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee