fbpx

Abikokk - Valgamaa Kutseõppekeskus

ÕPE:
✔ põhihariduse nõudeta 1 aasta;
✔ statsionaarne õppevorm;
✔ esmaõpe, 3. tase.

VASTUVÕTU TINGIMUSED:
✔ vestlus

ÕPITAKSE:
✔ majutamise- ja toitlustamise valdkonna alused;
✔ karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused;
✔ toitlustamise alused;
✔ teeninduse alused;
✔ abikoka praktilise töö alused;
✔ abikoka praktika;
✔ valikained (õpilase võimalus valida)

Õpilane peab sooritama praktika ettevõttes mahus 290 akadeemilist tundi

LÕPETAMINE:

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile (abikokk, tase 3) vastavate õpiväljundite saavutamist.
Õpiväljundite saavutatust hinnatakse  kutseeksamiga.

Abikokk abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel, käitleb toiduaineid. Abikokk eeltöötleb toiduaineid, külmtöötleb köögivilju, valmistab vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid ning -toite. Abikokk teeb puhastus- ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Abikokk töötab meeskonnas juhendamisel.

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee