fbpx

Logistiku abi - Valgamaa Kutseõppekeskus

• ÕPE:
✔  põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe 3 aastat;
✔  statsionaarne õppevorm;
✔  esmaõpe, 4. tase.

VASTUVÕTU TINGIMUSED:
✔  vestlus
✔  test
✔  hinnete keskmine

• ÕPITAKSE:
✔  logistika alused;
✔  karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused;
✔ praktika;
✔  transpordilogistika juhtimine;
✔  laotöötoimingute haldamine;
✔  klienditeenindus;
✔ logistikateenuste ostmine ja müümine;
✔  varude juhtimine;
✔ keel ja kirjandus;
✔ võõrkeel;
✔  loodusained;
✔  matemaatika;
✔  kunstiained;
✔  sotsiaalained;
✔  valikained (õpilase võimalus valida).

• LÕPETAMINE:
✔  Õppe lõpus peab õpilane sooritama „Logistiku abi, tase 4″ kutsekvalifikatsioonieksami.

• EDASIÕPPIMISE VÕIMALUSED:
✔  Logistik, tase 5
✔  Rakenduslik kõrgharidus

VÕIMALUSED TÖÖTURUL:
✔  logistiku abi
✔  logistika klienditeenindaja
✔  laotöötaja

Logistik_it1

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee