fbpx

Mootorsõidukitehnik - Valgamaa Kutseõppekeskus

Mootorsõidukitehnik (Sõiduautotehnik)

Õpe:

 • Oodatud on õppima põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid
 • Õpe kestab 3 aastat ja on „tase 4“ kutseõpe

Vastuvõtu tingimused:

 • Vestlus

Omandatakse: Üldhariduslikud ained, põhiõpingute ained ja valikained, sooritatakse praktika.

 • Mootorsõidukitehniku alusõpingud
 • Mootorsõiduki ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 • Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 • Kliimaseadmete hooldus, remont ja käitlemine
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Praktika
 • Sõiduautotehnika hooldamine ja remont

Õpilasel on võimalik valida erinevate valikõpingute vahel, millega omandatakse lisa väärtused toetamaks

Mootorsõiduki tehniku tööd.

Lõpetamine:

 • Õpilane sooritab õppe lõpus „Sõiduautotehniku tase 4“ kutsekvalifikatsiooni eksami
 • Neljanda taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega

Edasiõppimis võimalused:

 • Mootorsõidukidiagnostik „tase 5“
 • Rakenduslik kõrgharidus

 

Võimalused tööturul:

 • Tänapäeva autotehnika kiire arengu juures on suur nõudlus kvalifitseeritud Autotehnikute järele. Hea haridusega kindlustab õppija omale hea tuleviku ning arengu. Tööle asumise võimalusi on palju.

 

Peale õppe läbimist, oskab õpilane diagnoosida ja kõrvaldada sõiduauto vigasid, remontida sõiduauto mehaanilist osa, elektri ja kliimasüsteemi osa, teostada rehvitöid, teostada nõuete kohast hooldust.

Tehnik

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee