fbpx

Tisler 3 aastat - Valgamaa Kutseõppekeskus

 

 

Õpe:

 • Oodatud on õppima põhiharidusega või vähemalt 22- aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompententsid.
 • Õpe kestab 3 aastat ja on „tase 4“ kutseõpe.

 

Vastuvõtu tingimused:

 • Vestlus

 

Omandatakse: Üldhariduslikud ained, põhiõpingute ained ja valikained, sooritatakse praktika.

 • Sissejuhatus tisleri eriala õpingutesse
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Materjaliõpetus
 • Mööbli- ja puittoodete joonestamine
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia
 • Mööbli- ja puittoodete kavandamine
 • Mööbli ja puittoodete valmistamine
 • Praktika

Õpilasel on võimalik valida erinevate valikõpingute vahel, millega omandatakse lisa väärtused toetamaks tisleri tööd.

Õppekava osaliste moodulite õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele „Puidupingioperaator, tase 3” vastavad kompetentsid.

 

Lõpetamine:

 • Õpilane sooritab õppekava läbimisel „Tisler, tase 4“ kutsekvalifikatsiooni eksami
 • Neljanda taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega.

 

Edasiõppimise võimalused:

 • Tisler „tase 5“
 • Puittoodete tehnoloog
 • Puidutöötlemise tehnoloogia, rakenduslik kõrgharidus

Võimalused tööturul:

 • Metsa- ja puidutööstust loetakse Eestis üheks kiiremini arenevaks lisandväärtuse kasvuga majandusharuks. Kuna üle 80% puidutööstusettevõtetest paikneb väljaspool Tallinna ja Harjumaad on võimalik endale erialane töö leida lihtsalt igast Eesti nurgast.

 

Peale õppe läbimist, tunneb õpilane puidu ehitust ja puitmaterjalide töötlemise teooriat. Oskab valmistada puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit, treppe, aknaid ja uksi. Suudab pakkuda kliendile eritellimustööna sisekujunduselementide terviklahendusi.

tisler 3a ja 2a

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee