fbpx

Töökuulutus PROJEKTIJUHT - Valgamaa Kutseõppekeskus

23.09.2019

Saku Sofi Lastekeskus MTÜ, Valgamaa Kutseõppekeskus ja ImeccNet MTÜ
otsivad projekti “Kõrgtehnoloogiliste rakenduste võimalused vähenenud töövõimega inimestele tööturul” raames

PROJEKTIJUHTI

Hea projektijuht on töökas sebija, kes suhtleb vabalt, on kohusetundlik, kannatlik, otsustusvõimeline, julge ja
oskab lubadustest kinni pidada. Oluliseks isikuomaduseks on empaatiavõime, kuna projekti sihtrühm on
vähenenud töövõimega, sh. erivajadusega ja sotsiaalselt tõrjutud inimesed.

TÖÖÜLESANDED ON:
• projekti läbiviimine vastavalt etteantud projekti kavale;
• eelarvete planeerimine, jälgimine ja aruandlus (koostöös raamatupidajaga);
• konverentside ja muude sündmuste korraldamine koostöös projekti partnerite ja sihtrühma liikmetega;
• projekti meeskonna komplekteerimine, tööülesannete jaotus ja rollide määramine;
• projekti meeskonna igapäevatöö organiseerimine;
• projekti aruandluse koostamine, tulemuste analüüsimine;

HEAL KANDIDAADIL ON:
• kõrgharidus, soovitatavalt sotsiaal- või pedagoogilises valdkonnas;
• projekti- ja meeskonna juhtimise kogemus;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas, inglise keele valdamine kõnes ja kirjas, vene keele
valdamine kõnes;
• väga hea digipädevus (sh. kodulehe administreerimine);
• väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
• organiseerimis- ja algatusvõime, aktiivsus, ettevõtlikkus ja vastutustundlikkus;
• lai silmaring ja teadmised teaduse ja tehnoloogia valdkonnas;
• tahe panustada vähemate võimalustega inimeste heaolu edendamisse;
• autojuhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Ametikoht on tähtajaline ning kestab 6 kuud projekti perioodil 01.10.2019-29.02.2019
Konkursil osalemiseks palume esitada elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 29.
septembriks 2019 e-posti aadressile parmin.oy@eesti.ee märgusõnaga “Projektijuht” või kandideerida läbi CVOnline süsteemi.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee