fbpx

Töökuulutus PROJEKTI KOORDINAATOR - Valgamaa Kutseõppekeskus

23.09.2019

Saku Sofi Lastekeskus MTÜ, Valgamaa Kutseõppekeskus ja ImeccNet MTÜ
otsivad projekti “Kõrgtehnoloogiliste rakenduste võimalused vähenenud töövõimega inimestele tööturul” raames

PROJEKTI KOORDINAATORIT

TÖÖÜLESANDED ON:
• projekti tegevus- ja ajakavade koostamine, täitmise jälgimine;
• kohalikul ja piirkondlikul tasandil projekti koostööpartnerite kaardistamine ja kaasamine;
• suhtlemine koostööpartneritega – ettevõtted, tugiorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused jne;
• projektiga seotud jooksvate küsimuste lahendamine;
• tegelemine organisatoorse tööga (hinnapakkumised ja hanked, infovahetus, raporteerimine jne)
• ürituste korraldamine, infovahetus projektis osalejate ja rahastajaga;
• projektide dokumentide loomine ja säilitamine.

HEAL KANDIDAADIL ON:
• kõrgharidus, soovitatavalt sotsiaal- või pedagoogilises valdkonnas;
• meeskonnas töötamise kogemus;
• projektis osalemise kogemus;
• väga hea digipädevus;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas, inglise keele valdamine kõnes ja kirjas, vene keele
valdamine kõnes;
• väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
• hea organiseerimis- ja algatusvõime, aktiivsus, ettevõtlikkus ja vastutustundlikkus;
• lai silmaring ja teadmised teaduse ja tehnoloogia valdkonnas;
• tahe panustada vähemate võimalustega inimeste heaolu edendamisse;

Ametikoht on tähtajaline ning kestab 3 kuud projekti perioodil 01.10.2019-31.12.2019
Konkursil osalemiseks palume esitada elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 29.
septembriks 2019 e-posti aadressile parmin.oy@eesti.ee märgusõnaga “Projektijuht” või kandideerida läbi CVOnline süsteemi.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee