fbpx

ERASMUS+ PROGRAMMIGA  VÄLISPRAKTIKALE! - Valgamaa Kutseõppekeskus

06.12.2018

(Project 2018-1-EE01-KA102-046889)

Kandideeri välispraktikale

. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020. http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

Projekt „Kutse- ja erialaste oskuste ning ettevõtlikkuspädevuse arendamine Valgamaa Kutseõppekeskuses“

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased!

Õpirände projektis saavad osalevad alljärgnevad õppegrupid:

  • Koka eriala õpilased
  • Logistiku abi eriala õpilased
  • Lapsehoidja eriala õpilased
  • Sõiduautotehniku eriala õpilased
  • Hooldustöötaja eriala õpilased
  • Tisleri eriala kursuse õpilased

Õpilased valitakse projekti vabatahtlikkuse alusel. Kool ühildab õpirände ja kooli ettevõtepraktika, mille tõttu esimese kursuse õpilased õpirändes osaleda ei saa. Õpilased, kes osalevad õpirändes õpivad väga erinevatel õppekavadel – kokk, tisler, hooldustöötaja, jt. Õpilaste vanus on varieeruv, kuna õpirändes osalevad ka hooldustöötaja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja õppekaval õppivad õpilased, kelle vanus on üle 20 aasta. Oluliseks valikukriteeriumiks on õpilaste motiveeritus. Õppevõlgadega õpilasi valimisse ei võeta.

Õpilane, kes sobib õpirändes osalema:

  • Tal on õppekavas ettenähtud kooliväline praktika;
  • oskab inglise keelt vähemalt kesktasemel (A2);
  • on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.

Inglise keele oskuste taset mõõdetakse keeletestiga.

Osalejate valikul arvestatakse õpilase aktiivsust koolis ja osalemist eriala- või kutsemeistrivõistlusel.

Kandideerimiseks esita  avaldus, Europassi CV  (inglise keeles, soovitavalt koos fotoga) ja inglisekeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk) Dokumente saata hiljemalt 1 kuu enne praktika algust, Erasmus+ kontaktisikule meie koolis: Kaidi Loos –kaidi.loos@vkok.ee Lisa infot saab ka küsida ruumist A139 või helista 56908616

Kuhu kandideerida:

Hispaania:

Periood: 04.02.2019-04.03.2019

kohtade arv: 2 logistikut, 2 autotehnikut,

Malta:

Periood: 13.03.2019-13.04.2019

Kohtade arv: 4 kokka, 2 tislerit, 2 autotehnikut

Türgi:

periood: 03.04.2019-03.05.2019

Kohtade arv: 7 õpilast+ õpetaja

Malta:

periood: 19.05.2019-17.06.2019

Kohtade arv: 4 õpilast+  õpetajat

Austria: 

periood 14.03.2020-22.05.2020

Kohtade arv : 7 õpilast ja õpetajat

Malta: 02.03.2020-31.03.2020

kohtade arv 9 õpilast ja 2 õpetajat

Hispaania: 01.03.2020-01.05.2020

kohtade arv: 6 õpilast ja 2 õpetajat

 

NB: Kindlasti võivad kandideerida ka teised erialad, meil on suurepärased koostööpartnerid ja leiame kohad kõigile.

Õpilased on:  kõik meie koolinimekirjas olevad õpilased ka töökohapõhised õpilased.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee