fbpx

Valgamaa Kutseõppekeskus võtab tööle - Valgamaa Kutseõppekeskus

20.11.2018

õpetaja/sotsiaalpedagoogi, 1 ametkoht

Peamised tööülesanded: sotsiaalpedagoogilise teenuse pakkumine, õppetöö läbiviimine

Kandidaadile esitatavad nõuded:
vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seadus“ § 39 lg 3 nõuetele.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume esitada 10.12.2018. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil
info@vkok.ee. täiendav info tel 53487072.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee