Uudised

Rebaste ristimine Valgamaa Kutseõppekeskuses

Täna, 10.10.2017, toimus REBASTE RISTIMINE, kus osalesid põhikoli baasil esimeste kursuste õppuritele REBASTE EKSAM. REBASTELE algas päev koolimaja ees tõelise proovikivina: vihma sadas, prügikotid vedasid alt, riided said märjaks, ilmastiku tagajärjel muutusid Rebased aga Zombideks – seega oli kohutav hommik  REBASTELE ja mõned METSREBASED ei tulnud oma urust väljagi. Paljud REBASED aga magasid lõunani ja ootasid vihma üleminekut, mida kahjuks ilmastik ei soosinud.

REBASTE eksam jätkus korvpalli vabavisetega, millega said hakkama ainult neli REBAST. Teised REBASED olid vihmast oimetud ega suutnud korvpalli vabaviskeid sooritada. Ebaõnnestunud vabaviske korral kaasnes REBASTELE karistus – ühe kehajäseme kinniteipimine.

Keskpäeval ootas REBASEID ees järjekordne katsumus, kus käskluste peale pidid Rebased täitma etteantud ülesandeid: konnahüpped, rebase kombel kõndimine, ussi kombel roomamine ja palju teisi tegevusi. Kokkuvõttes läbisid REBASED selle katsumise ootamatult hästi, kuid oli ka karistatavaid REBASEID.

Päeva lõpuks pidid REBASED andma vande. Vande andmine toimus marsitaktis, mis osutus REBASTELE tõeliseks katsumuseks. Lõpuks said REBASED siiski oma vande väärikalt antud, millele järgnes allkirja andmine värvinina abil.

Meie kooli REBASED läbisid väärikalt Valgamaa Kutseõppekeskuse Õpilasesinduse poolt koostatud eksami ja  esimeste kursuste õpilased on võetud vastu VKÕK-i sõbralikku ja  toredasse kooliperre!

IMG_2874 IMG_2772

Õpetajate päev Valgamaa Kutseõppekeskuses

Täna  tähistati Valgamaa Kutseõppekeskuses õpetajate päeva. Õpilasesinduse juhatuse esimees Tanel Aavistu tervitas õpetajaid juba hommikul kell 8.00. Õppetunde viisid läbi Valgamaa Kutseõppekeskuse logistika, koka ja tisleri erialade vilistlased ning samuti kooli lõpukursuse õpilased. Õpetajatele ja koolitöötajatele toimus kooli aulas huvitegevuse tund, mille viis läbi Marina Jerjomina koos oma õpilastega. Huvitegevuse tunnis õpetati laulma ja tantsima. Tunni lõpus anti Õpilasesinduse poolt õpetajatele ülesanne ette valmistada vabalt valitud huvitegevuse žanr. Päeva lõpus oli kogu koolipere palutud kooli aulasse õpetajate etteasteid hindama. Õpetajad esitasid tantsu, sketši koolielust ja laulu „Miniseelik“. Publiku aplausid andsid märku, et õpetajad ja koolitöötajad sooritasid edukalt huvitegevuse eksami.

Aitäh õpetajate päeva korraldajatele.

Pilte saab vaadata siit

IMG_2654

 

Valmis kooli esimene 3d hologrammi projektor

Täna sai valmis meie kooli õpilaste poolt valmistatud 3d hologrammi projektor.

3d hologrammi võlu saad nautida videos ning vaadata pilte siit.

Hologrammi projektor on nüüd uus pereliige innovatsiooni klassis. Selle õppeaasta jooksul õpetatakse hologrammi projektsiooni tegemist enda telefoni.

 

 

Käivitus projekt „Attractive E-Learning“

Käivitus programmi Nordplus projekt „Attractive E-Learning Materials for Provision of Qualitative Education“ (Ahvatlevad E-õppe materjalid kvaliteetse väljaõppe tagamiseks). Projekti juhtpartneriks on Riia Riiklik Tehnikum Lätist, Porvoo Rahvusavheline Kolledž Soomest ja Valgamaa Kutseõppekeskus. Riia Riiklik Tehnikum märkas, et kutsekeskhariduse õpilaste väljalangevus on suur puudujääkide tõttu matemaatikas, ning antud projekti eesmärgiks ongi E-õppe hoogustamine matemaatika õpetamisel.

Projektipartnerite esimene kokkusaamine leidis aset Riias 13-15. septembril 2017 ning meie kooli poolt osalesid matemaatika õpetaja Sille Allik, autotehnikute ja liikluse õpetaja Peeter Tikk ning rahvusvaheliste projektide juht Rainer Kuutma. Projekti esimeses etapis leitakse millised matemaatika alateemad valmistavad kutsekeskhariduse noortele suuremaid raskusi. Edasi tehakse kindlaks millistel platvormidel hakatakse E-õpet pakkuma, ning kevadeks töötatakse välja juba vastavad E-õppe materjalid tulenevalt iga osaleva kooli vajadustest.

Projekti järgmine kohtumine toimub novembris Porvoos, edasi kohtutakse märtsis Valgas ning projekt lõpetatakse mais Riias.

riiaprojekt

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee