Uudised

Valgamaa Kutseõppekeskus võtab tööle

õppetöö korraldaja, 1 ametikoht

Peamised tööülesanded:

  • vastuvõtutöö korraldamine;
  • kooli PR tegevuste koordineerimine;
  • õppetöö korraldamisega seotud ülesannete täitmine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • kõrgharidus;
  • väga hea eesti keele oskus, inglise ja vene keele valdamine.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

 

Dokumendid palume esitada 18.12.2017. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil info@vkok.ee.

 

Täiendav info tel 53487072.

Meie kooli noored osalesid Noortekonverentsil Lahe Koolipäev 2017 Nordea Kontserdimajas teemal “Meie vabadus”.

29.novembril 2017 toimus Noortekonverents Lahe Koolipäev 2017 teemal  MEIE VABADUS (http://noortekonverents.ee/2017-2/) . Konverentsil jagasid edulugusid Rasmus Puur (Eesti noorim ooperihelilooja), Riina Tamm (laborispetsialist ja geneetik), Tõnis Niinemets (näitleja), Tanel Padar (laulja), Kadri Kalle (vabakutseline korraldaja, koolitaja, õpetaja, kokk ning talunik), Kristel Kruustük (Testlio esindaja) jpt.

Sellel aastal oli Valgamaa Kutseõppekeskusel võimalus osaleda ka ürituse suurpartneritena, mille tarbeks valmis uus kooli tutvustav video Aigar Reinup`i (SAT 16) eestvedamisel (https://drive.google.com/file/d/1augCayIF05vXU_HyB2ehlMleNAjzEfZU/view).

Noortekonverents pakkus palju erinevaid tegevusi: boksimängud, tutvumine erinevate õppimisvõimalustega, sõprussidemete loomine jt. Konverentsil jäi kõlama mõte: „Meie tulevik on meie enda kätes“.

Noortekonverentsil esindasid meie kooli Aigar Reinup (SAT16), Kenert Lääts (SAT16) ja Tiina Linda Tammistu (SAT15), keda juhendasid Sille Allik ja Airi Poola.

Suured tänud kuuluvad õpetaja Kristiina Teearu`le ja KK14 õpilastele, kes valmistasid maitsvad küpsised üritusele ning samuti tänan meie kooli noori üritusel osalemast.

Sille Allik

 

 

 

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpetajate mälumängu võistkond võitja ka kodus

Reedel, 01. detsembri õhtul toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses 139. Liivimaa kutsekoolide mälumängu voor. Tegemist on Eesti kutsekoolide ühe kõige pikemaaegse traditsiooniga, mis on kestnud kaugelt üle 30 aasta. Juba seitsmendat korda koostas Valga mälumängu vooru küsimused Tsirguliina Keskkooli õppejuht Rudo Lilleleht.

Meie kool on korraldanud päris mitmeid Liivimaa kutsekoolide õpetajate mälumängu voorusid, kuid veel kunagi ei ole meil õnnestunud võita koduseinte vahel. Vaatamata suhteliselt ebaõnnestunud algusele kujunes mälumängu lõpplahendus meie võistkonna jaoks vägagi pingeliseks. Enne viimast vooru oli Räpina Aianduskooli võistkond viiepunktilises eduseisus, kuid just viimases voorus õnnestus meil Räpinat ühe punktiga edestada. Kolmandaks jäi Pärnumaa Kutsehariduskeskuse võistkond jäädes omakorda alla ainult ühe punktiga Räpinale.

Meie võistkond esines seekord ainult neljakesi koosseisus Rainer Kuutma kaptenina, keda toetasid Anti Nukk, Ilme Uhtjärv ja Kärt Kuvvas-Mekk.

Järgmine Liivimaa Kutsekoolide õpetajate ja koolitöötajate mälumängu voor toimub 2. veebruaril Pärnus.

24174533_1750764764995596_8568207418781551159_n

Projekti „Attractive E-Learning“ teine kohtumine

Projekti „Attractive E-Learning Materials for Provision of Qualitative Education“ (Ahvatlevad E-õppe materjalid kvaliteetse väljaõppe tagamiseks) teine kohtumine toimus Soomes Porvoos 8-10. novembril. Vastuvõtjaks ja kohtumise korraldajaks oli projekti Soome poolne partner Porvoo Rahvusvaheline Kolledž inglisekeelse nimetusega Point College. Selles kutsekoolis on umbes 800 õppurit, kellest 50 on pärit välismaalt. Õpet antakse soome, rootsi ja inglise keeles. Aasta pärast saavad valmis kooli uued õppehooned, mis tähendab suuri muutusi. Porvoos on mitu kutsekooli, mis kõik alluvad Porvoo linnale. Seetõttu on lähiajal võimalik ka kõikide Porvoo kutsekoolide liitmine.

Projekti juhtpartneri Riia Riikliku Tehnikumi eestvedamisel jätkati matemaatika õpetamise arendamist E-õppe baasil ning tehti kokkuvõtteid kahe kohtumise vahel läbi viidud uuringutest. Selgusid kõige enam probleeme valmistavad matemaatika teemad ning töötati välja harjutused, mille abil õpilased saavad arendada oma matemaatika oskusi. Lepiti kokku ka tegevuskava, mille alusel töötatakse järgmise partnerite kohtumiseni märtsis Valgas.

Meie kooli esindasid matemaatika õpetaja Sille Allik, autotehnikute ja liikluse õpetaja Peeter Tikk ning rahvusvaheliste projektide juht Rainer Kuutma.

Projekti rahastatakse Nordplus programmi kaasabil.

 

Fotol tutvustab Point College’i direktor pr Sari Gustafsson projektipartneritele kooli arenguplaane

„Attractive E-Learning“

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee