Vastuvõtuinfo

Vastuvõtt suvi 2017

Dokumentide vastuvõtt  12.06.2017-18.08.2017

Vastuvõtukatsed toimuvad 18.08.2017 algusega 09:00

Lisainfo: 766 3222

 Õppekava Õppekava kood Õppevorm Õppeaeg, maht Lisainfo
Kokk  131719  statsionaarne, päevane  3 aastat, 180 EKAP  omandatakse kutsekeskharidus,õpingute alustamiseks nõutud põhiharidus
Abikokk 128017 statsionaarne, päevane 1 aasta, 60 EKAP  omandatakse kutse,õpingute alustamiseks haridusnõue puudub
Sõiduautotehnik 131737 statsionaarne, päevane 3 aastat, 180 EKAP omandatakse kutsekeskharidus,õpingute alustamiseks nõutud põhiharidus
Logistiku abi 139297 statsionaarne, päevane 3 aastat, 180 EKAP omandatakse kutsekeskharidus,õpingute alustamiseks nõutud põhiharidus
 Tisler  131738  statsionaarne, päevane  3 aastat, 180 EKAP  omandatakse kutsekeskharidus, õpingute alustamiseks nõutud põhiharidus
Tegevusjuhendaja 152757 statsionaarne, töökohapõhine 1 aasta, 60 EKAP Õppima võib asuda põhiharidusega isik, kellel on hooldustöötaja erialale vastavad kompetentsid või töötab erialal.
 Hooldustöötaja  136877  statsionaarne, töökohapõhine  2 aastat, 120 EKAP  Õppima võib asuda isik, kes on omandanud keskhariduse või vastava kvalifikatsiooni, või kes on omandanud põhihariduse või vastava kvalifikatsiooni ja töötab hooldajana/ hooldustöötajana.

+ Vastuvõtt 2016/2017 sügis

 

  Õppekava kood Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava Lisainfo
Kutsekeskharidusõpe, 4 tase
Logistiku abi  139297 statsionaarne, koolipõhine 3 a, 180 EKAP  õppekava
Kokk  131719 statsionaarne, koolipõhine 3 a, 180 EKAP  õppekava spetsialiseerumine restoranitööle
Sõiduautotehnik  131737 statsionaarne, koolipõhine 3 a, 180 EKAP  õppekava
Tisler  131738 statsionaarne, koolipõhine 3 a, 180 EKAP  õppekava
Kutseõpe põhihariduse baasil, 4 tase
AutomaalerUUS!  151819 statsionaarne, koolipõhine 1 a 6 kuud, 90 EKAP  kinnitamisel
Tisler 131917 statsionaarne, sessioonõpe 2 a, 120 EKAP  õppekava õppekeel läti keel
MaalerUUS!  151818 statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP  kinnitamisel
Hooldustöötaja  136877 mittestatsionaarne 2 a, 120 EKAP  õppekava
LapsehoidjaUUS!  143518 statsionaarne, sessioonõpe  1 a, 60 EKAP  õppekava Õppima võib asuda isik, kes on omandanud keskhariduse või vastava kvalifikatsiooni, või kes on omandanud põhihariduse või vastava kvalifikatsiooni või tööandja soovituskirjaga ja töötab lapsehoidjana.Õppetöö toimub 1 kord nädalas.
Kutseõpe keskhariduse baasil, 5 tase
Veokorraldaja  131757 statsionaarne, sessioonõpe 2 a, 120 EKAP  õppekava
Veokorraldaja  131757 statsionaarne, koolipõhine 2 a, 120 EKAP  õppekava õppekeel inglise keel
Hariduslikud nõuded puuduvad
Hotelliteenindaja, tase 3UUS!  152286 statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP  õppekava

+ Vastuvõtt 2016 talv

Vastuvõtt talv 2016 

Kutseõpe põhihariduse baasil, 4 tase Õppekava kood Vastuvõtt Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava Lisainfo
KokkUUS!  144597 avatakse veebruaris statsionaarne, sessioonõpe 2 a, 120 EKAP  õppekava
Hooldustöötaja 136877 avatakse veebruaris mittestatsionaarne, statsionaarne, töökohapõhine 1 a, 120 EKAP õppekava
Müüja-klienditeenindaja 137357 avatakse veebruaris statsionaarne, töökohapõhine 1 a, 60 EKAP õppekava
LapsehoidjaUUS!  143518 avatakse veebruaris statsionaarne, töökohapõhine 1 a, 60 EKAP õppekava Õppima võib asuda isik, kes on omandanud keskhariduse või vastava kvalifikatsiooni, või kes on omandanud põhihariduse või vastava kvalifikatsiooni või tööandja soovituskirjaga ja töötab lapsehoidjana.
Veoautojuht avatakse veebruaris mittestatsionaarne 6 kuud õppekava NB! Nõutud keskhariduse olemasolu
 Pottsepp-sell, tase 3UUS!  avatakse veebruaris  statsionaarne, koolipõhine  6 kuud  NB! põhihariduse baasil. Kui põhiharidus puudub, hinnatakse vastavaid kompetentse kohapeal
Hariduslikud nõuded puuduvad          
Sõidukipindade hooldaja/rehvitehnik, tase 3 134784 avatakse veebruaris statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP õppekava
Sõidukipindade hooldaja/rehvitehnik, tase 3UUS! õppekeel: vene keel 134784 avatakse veebruaris statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP õppekava
Puidupingioperaator, tase 3UUS! 130217 avatakse veebruaris statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP õppekava

 

+ Vastuvõtt 2015/2016 sügis

Vastuvõtt 2015/2016 sügis

Kutsekeskharidusõpe, 4.tase Õppekava kood Vastuvõtt Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava
Sõiduautotehnik 131737 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 3a, 180 EKAP sõiduautotehnik
Tisler 131738 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 3a, 180 EKAP tisler
Logistiku abi 139297 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 3a, 180 EKAP logistiku abi
Kokk 131719 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 3a, 180 EKAP kokk
Autokeretehnik 131718 rühma ei avata statsionaarne, koolipõhine 3 a, 180 EKAP autokeretehnik
Kutseõpe põhihariduse baasil, 3 tase Õppekava kood Vastuvõtt Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava
Abikokk 128017 rühma ei avata statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP abikokk
Kutseõpe põhihariduse baasil, 4 tase Õppekava kood Vastuvõtt Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava
Plaatija 140849 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 6 kuud, 30 EKAP plaatija
Hooldustöötaja 136877 lõppenud mittestatsionaarne 1 a, 120 EKAP hooldustootaja
Tegevusjuhendaja 130197 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 6 kuud, 30 EKAP tegevusjuhendaja
Kutseõpe keskhariduse baasil, 5 tase Õppekava kood Vastuvõtt Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava
Logistik 128037 lõppenud koolipõhine 2a, 150 EKAP logistik

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee