fbpx

Vastuvõtuinfo

Vastuvõtt suvi 2018

Dokumentide  vastuvõtt:

  • 11.06.2018-17.08.2018 infosüsteemis sais.ee
    25.06.2018-06.07.2018 09:00-15:00 (Loode 3 Valga)
    23.07.2018-17.08.2018 09:00-15:00 (Loode 3 Valga)

 

Tasemeõppes osalemise toetus töötavatele ja töötutele alates 01.05.2017. Lisainformatsiooni leiad siit.

Lisainfo: 766 3222

 Õppekava Õppekava kood Õppevorm Õppeaeg, maht Lisainfo
Põhihariduse nõudeta õppekavad
 Tisler  200321  statsionaarne, päevane õpe  90 EKAP, 1,5 a  tase 3, omandatakse tisler, tase 3 kutse. Sobib erivajadusega õppijale.
Puhastusteenindaja 131720 erinevad õppevormid 60 EKAP, 1 a
Hotelliteenindaja 152286  statsionaarne, päevane õpe 60 EKAP, 1 a  tase 3, omandatakse hotelliteenindaja, tase 3 kutse. Sobib erivajadusega õppijale.
Hotelliteenindaja 152286 erinevad õppevormid 60 EKAP, 1 a tase 3, omandatakse hotelliteenindaja, tase 3 kutse.
Abikokk 128017 statsionaarne, päevane õpe 60 EKAP, 1 a  tase 3, omandatakse abikokk, tase 3 kutse. Sobib erivajadusega õppijale.
Abikokk 128017 erinevad õppevormid 60 EKAP, 1 a tase 3, omandatakse abikokk, tase 3 kutse.
Põhihariduse nõudega õppekavad
Kokk 144597 statsionaarne, päevane õpe 180 EKAP, 3 a tase 4, omandatakse kutsekeskharidus
Veokorraldaja-logistik 198097 statsionaarne töökohapõhine 60 EKAP, 1 a tase 4, omandatakse veokorraldaja-logistik kutse
Veokorraldaja 201240 statsionaarne, päevane õpe 180 EKAP, 3 a tase 4, omandatakse kutsekeskharidus
Plaatija  140849  statsionaarne, päevane õpe  30 EKAP, 6 kuud  tase 4, omandatakse plaatija, tase 4 esmane kutse
Maaler 151818 statsioonaarne, töökohapõhine 30 EKAP, 1 a tase4,  omandatakse maaler, tase 4 esmane kutse
Mootorsõidukitehnik (sõiduautotehnik) 200497 statsionaarne, päevane õpe 180 EKAP, 3 a tase 4, omandatakse kutsekeskharidus
Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja 201283 statsionaarne, sessioonidena, õppetöö aeg vastavalt grupi soovile 15 EKAP, 3 kuud  tase 4, omandatakse mootorsõiduki kliimaseadmete ülddiagnostika, hooldus ja remont osakutse
Tisler 131738 statsionaarne, päevane õpe 180 EKAP, 3 a tase 4, omandatakse kutsekeskharidus
Tisler 131917 statsionaarne, sessioonidena 120 EKAP, 2 a tase 4, omandatakse tisler, tase 4 kutse
 Hooldustöötaja 136877 erinevad õppevormid 120 EKAP, 2 a tase 4, omandatakse hooldustöötaja, tase 4 kutse
Pehme mööbli valmistaja 140850 sessioonõpe, õppetöö toimub õhtuti 60 EKAP tase 4, omandatakse pehme mööbli valmistaja, tase kutse
Keskhariduse nõudega õppekavad
Tegevusjuhendaja 152757  erinevad õppevormid 60 EKAP, 1a tase 4
 Lapsehoidja  143518  erinevad õppevormid  60 EKAP, 1 a  tase 4
 Mootorsõidukidiagnostik  181257  statsionaarne, sessioonidena  60 EKAP, 1 a Õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse
olemasolu, tase 5. Omandatakse mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutse
 Logistik  128037  statsionaarne, päevane õpe  120 EKAP, 2 a  tase 5, omandatakse Logistik, tase 5 kutse. Õpe toimub inglise keeles

 

 

+ Vastuvõtt 2017/2018 suvi

Vastuvõtt suvi 2017/2018, dokumentide vastuvõtt  12.06.2017-18.08.2017 käib elektroonselt interneti teel läbi SAISi (www.sais.ee). Avalduste esitamiseks  tuleb veebilehel ID-kaardiga sisse logida, täita avaldus, lisada nõutud dokumendid ning seejärel avaldus esitada. Vanema nõusolek alaealise lapse kooli kandideerimiseks leiad siit.

Juhul, kui sul pole tehnilistel põhjustel võimalik SAISi teel sisseastumisdokumente esitada, siis saad seda teha Valgamaa Kutseõppekeskuse õppeosakonnas (Loode 3, Valga E-R kl 9:00-15:00)

Vestlused toimuvad 21.08.2017 kell 09:00-16:00

Tasemeõppes osalemise toetus töötutele alates 01.05.2017. Lisainformatsiooni leiad siit.

Lisainfo: 766 3222

 Õppekava Õppekava kood Õppevorm Õppeaeg, maht Lisainfo
Põhihariduse nõudeta õppekavad
Abikokkuus 128017 statsionaarne, päevane 1 aasta, 60 EKAP omandatakse EKR, tase 3 kutse Sobilik ka erivajadusega õppijale. Erivajaduse tuvastamise kohta kutsekoolis leiate infot siit
Hotelliteenindaja 152286 statsionaarne, päevane 1 aasta, 60 EKAP omandatakse EKR, tase 3 kutse
Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik 134784 statsionaarne, päevane 1 aasta, 60 EKAP omandatakse EKR, tase 3 kutseSobilik ka erivajadusega õppijale. Erivajaduse tuvastamise kohta kutsekoolis leiate infot siit
Puhastusteenindaja 131720 statsionaarne, sessioonidena 1 aasta, 60 EKAP omandatakse EKR, tase 3 kutse
Põhihariduse nõudega õppekavad
Kokk  131719  statsionaarne, päevane  3 aastat, 180 EKAP  omandatakse kutsekeskharidusVõimalik õppida ka töökohapõhises õppevormis ning omandada keskharidus.
Sõiduautotehnik 131737 statsionaarne, päevane 3 aastat, 180 EKAP omandatakse kutsekeskharidusVõimalik õppida ka töökohapõhises õppevormis ning omandada keskharidus.
Logistiku abi 139297 statsionaarne, päevane 3 aastat, 180 EKAP omandatakse kutsekeskharidus
Tisler 131738 statsionaarne, päevane 3 aastat, 180 EKAP omandatakse kutsekeskharidus
Kelneruus 180418 statsionaarne, päevane või töökohapõhine 6 kuud, 30 EKAP omandatakse EKR, tase 4 kutse
Autoplekksepp-komplekteerijauus 181178 statsionaarne, päevane 1 aasta 6 kuud, 120 EKAP omandatakse EKR, tase 4 kutse
Potsepp-sell 144477 statsionaarne, sessioonidena 6 kuud, 30 EKAP omandatakse EKR, tase 3 kutseÕppetöö toimub sessioonidena, täpsem toimumise aeg lepitakse grupiga kokku
CNC töötlemiskeskuse operaatoruus 182797 statsionaarne 6 kuud, 30 EKAP  omandatakse EKR, tase 4 kutse
 Krohvijauus  182757  statsionaarne, päevane  1 aasta, 60 EKAP  omandatakse EKR, tase 4 kutse
Keskhariduse nõudega õppekavad
Mootorsõidukidiagnostikuus 181257 statsionaarne, sessioonidena 1 aasta, 60 EKAP omandatakse kutse, õpingute alustamiseks nõutud vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. Õppetöö toimub sessioonidena, täpsem toimumise aeg lepitakse grupiga kokku
 Lapsehoidja  143518   statsionaarne, töökohapõhine  1 aasta, 60 EKAP  omandatakse EKR, tase 4
Tegevusjuhendaja 152757 statsionaarne, töökohapõhine 1 aasta, 60 EKAP omandatakse EKR, tase 4
Keskhariduse või põhihariduse ja töökogemusega õppekavad
 Hooldustöötaja  136877  statsionaarne, töökohapõhine  2 aastat, 120 EKAP  Õppima võib asuda isik, kes on omandanud keskhariduse või vastava kvalifikatsiooni, või kes on omandanud põhihariduse või vastava kvalifikatsiooni ja töötab hooldajana/ hooldustöötajana. Omandatakse EKR, tase 4
Logistik 128037 statsionaarne, päevane 2  aastat, 120 EKAP õppekeel: inglise keel, omandatakse EKR, tase 5

 

+ Vastuvõtt 2016/2017 suvi

 

  Õppekava kood Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava Lisainfo
Kutsekeskharidusõpe, 4 tase
Logistiku abi  139297 statsionaarne, koolipõhine 3 a, 180 EKAP  õppekava
Kokk  131719 statsionaarne, koolipõhine 3 a, 180 EKAP  õppekava spetsialiseerumine restoranitööle
Sõiduautotehnik  131737 statsionaarne, koolipõhine 3 a, 180 EKAP  õppekava
Tisler  131738 statsionaarne, koolipõhine 3 a, 180 EKAP  õppekava
Kutseõpe põhihariduse baasil, 4 tase
AutomaalerUUS!  151819 statsionaarne, koolipõhine 1 a 6 kuud, 90 EKAP  kinnitamisel
Tisler 131917 statsionaarne, sessioonõpe 2 a, 120 EKAP  õppekava õppekeel läti keel
MaalerUUS!  151818 statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP  kinnitamisel
Hooldustöötaja  136877 mittestatsionaarne 2 a, 120 EKAP  õppekava
LapsehoidjaUUS!  143518 statsionaarne, sessioonõpe  1 a, 60 EKAP  õppekava Õppima võib asuda isik, kes on omandanud keskhariduse või vastava kvalifikatsiooni, või kes on omandanud põhihariduse või vastava kvalifikatsiooni või tööandja soovituskirjaga ja töötab lapsehoidjana.Õppetöö toimub 1 kord nädalas.
Kutseõpe keskhariduse baasil, 5 tase
Veokorraldaja  131757 statsionaarne, sessioonõpe 2 a, 120 EKAP  õppekava
Veokorraldaja  131757 statsionaarne, koolipõhine 2 a, 120 EKAP  õppekava õppekeel inglise keel
Hariduslikud nõuded puuduvad
Hotelliteenindaja, tase 3UUS!  152286 statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP  õppekava

+ Vastuvõtt 2016 talv

Vastuvõtt talv 2016 

Kutseõpe põhihariduse baasil, 4 tase Õppekava kood Vastuvõtt Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava Lisainfo
KokkUUS!  144597 avatakse veebruaris statsionaarne, sessioonõpe 2 a, 120 EKAP  õppekava
Hooldustöötaja 136877 avatakse veebruaris mittestatsionaarne, statsionaarne, töökohapõhine 1 a, 120 EKAP õppekava
Müüja-klienditeenindaja 137357 avatakse veebruaris statsionaarne, töökohapõhine 1 a, 60 EKAP õppekava
LapsehoidjaUUS!  143518 avatakse veebruaris statsionaarne, töökohapõhine 1 a, 60 EKAP õppekava Õppima võib asuda isik, kes on omandanud keskhariduse või vastava kvalifikatsiooni, või kes on omandanud põhihariduse või vastava kvalifikatsiooni või tööandja soovituskirjaga ja töötab lapsehoidjana.
Veoautojuht avatakse veebruaris mittestatsionaarne 6 kuud õppekava NB! Nõutud keskhariduse olemasolu
 Pottsepp-sell, tase 3UUS!  avatakse veebruaris  statsionaarne, koolipõhine  6 kuud  NB! põhihariduse baasil. Kui põhiharidus puudub, hinnatakse vastavaid kompetentse kohapeal
Hariduslikud nõuded puuduvad          
Sõidukipindade hooldaja/rehvitehnik, tase 3 134784 avatakse veebruaris statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP õppekava
Sõidukipindade hooldaja/rehvitehnik, tase 3UUS! õppekeel: vene keel 134784 avatakse veebruaris statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP õppekava
Puidupingioperaator, tase 3UUS! 130217 avatakse veebruaris statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP õppekava

 

+ Vastuvõtt 2015/2016 suvi

Vastuvõtt 2015/2016 sügis

Kutsekeskharidusõpe, 4.tase Õppekava kood Vastuvõtt Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava
Sõiduautotehnik 131737 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 3a, 180 EKAP sõiduautotehnik
Tisler 131738 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 3a, 180 EKAP tisler
Logistiku abi 139297 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 3a, 180 EKAP logistiku abi
Kokk 131719 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 3a, 180 EKAP kokk
Autokeretehnik 131718 rühma ei avata statsionaarne, koolipõhine 3 a, 180 EKAP autokeretehnik
Kutseõpe põhihariduse baasil, 3 tase Õppekava kood Vastuvõtt Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava
Abikokk 128017 rühma ei avata statsionaarne, koolipõhine 1 a, 60 EKAP abikokk
Kutseõpe põhihariduse baasil, 4 tase Õppekava kood Vastuvõtt Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava
Plaatija 140849 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 6 kuud, 30 EKAP plaatija
Hooldustöötaja 136877 lõppenud mittestatsionaarne 1 a, 120 EKAP hooldustootaja
Tegevusjuhendaja 130197 lõppenud statsionaarne, koolipõhine 6 kuud, 30 EKAP tegevusjuhendaja
Kutseõpe keskhariduse baasil, 5 tase Õppekava kood Vastuvõtt Õppevorm Õppeaeg, maht Õppekava
Logistik 128037 lõppenud koolipõhine 2a, 150 EKAP logistik

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee