Tegevusjuhendaja

 • ÕPE:

  ✔ keskhariduse baasil kutseõpe 1 aasta;
  ✔ omandatud hooldustöötaja erialale vastavad kompetentsid (soovituslik);
  ✔statsionaarne koolipõhine ja töökohapõhise ja/või mittestatsionaarne õppe vorm;
  ✔esmaõpe, EKR 4. tase.

 • VASTUVÕTU TINGIMUSED:

  ✔vestlus

 • ÕPITAKSE:
  ✔ kliendi tegevusvõime hindamine ja klienditöö planeerimine;
  ✔ erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad;
  ✔ psüühilise erivajadusega inimese juhendamine, miotiveerimine ja toetamine;
  ✔ arengupsühholoogia alused;
  ✔ ravimiõpetus, esmaabi;
  ✔ klienditöö meetodid;
  ✔ teraapilised tegevused;
  ✔ meeskonnatöö ja grupitöö alused;
  ✔ probleemse käitumise juhtimine;
  ✔ tööstressi ja läbipõlemise ennetamine erihoolekandes;
  ✔ karjääri planeerimine;
  ✔ majandus ja ettevõtlus;
  ✔ töötervishoid ja tööohutus;
  ✔ suhtlemise olemus;
  ✔eneseväljendusoskuste arendamine;
  ✔ praktika

 • LÕPETAMINE:

  ✔Kutsekvalifikatsioonieksamiga (tegevusplaani ja praktika kaitsmine).

 • EDASIÕPPIMISE VÕIMALUSED:

  ✔ Rakenduskõrgoolidesse

 • VÕIMALUSED TÖÖTURUL:

  ✔ Karjääri on võimalik teha tegevusjuhendajast kuni tegevusterapeudini.

TegevusjuhendajaUus.

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee