Lapsehoidja

LAPSEHOIDJA

ÕPE:
✔ Keskhariduse baasil kutseõpe 1 aasta;
✔ Statsionaarne koolipõhine ja töökohapõhine ja/või mittestatsionaarne õppe vorm;
✔ Esmaõpe, EKR 4.tase.

VASTUVÕTUTINGIMUSED:
✔ Vestlus

ÕPITAKSE:
✔ Turvalise lapsehoiuteenuse tagamine koostöös võrgustikuga;
✔ Lapse kasvu ja arengu toetamine;
✔ Lapse tervise edendamine ja lapse eest hoolitsemine;
✔ Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused;
✔ Valikained (õpilasel võimalik valida);
✔ Praktika (võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist).

 

LÕPETAMINE:
✔ Õppe lõppedes peab õpilane sooritama „Lapsehoidja, EKR tase 4“ kutsekvalifikatsioonieksami

 

EDASIÕPPIMISE VÕIMALUSED:
✔ Kõrgkoolidesse (keskhariduse baasil õppija);
✔ Õpingute jätkamiseks alushariduse või algklasside pedagoogika vallas.

 

VÕIMALUSED TÖÖTURUL:
✔ Lapsehoidjana välismaal töötamiseks;
✔ Eraettevõtjana lapsehoiuteenuse pakkumiseks;
✔ Lapsehoidjana lapsehoidudes;
✔ Õpetaja abina lasteaedades;
✔ Laste hoolekandeasutustes.

 

 

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee