Tisler 3 aastat

 

 

• ÕPE:
✔ põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe 3 aastat;
✔ statsionaarne õppevorm;
✔ esmaõpe, 4. tase.

• VASTUVÕTU TINGIMUSED:
✔ vestlus

• ÕPITAKSE:
✔ sissejuhatus tisleri eriala õpingutesse;
✔ mööbli- ja puittoodete kavandamine;
✔ karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused;
✔ praktika;
✔ materjaliõpetus;
✔ mooli- ja puittoodete valmistamine
✔ mööbli- ja puittoodete joonestamine;
✔ üldkehaline ettevalmistus;
✔ puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia;
✔ keel ja kirjandus;
✔ puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia;
✔ võõrkeel;
✔ loodusained.
✔ matemaatika;
✔ kunstiained
✔ sotsiaalained
✔ valikained (õpilase võimalus valida)

• LÕPETAMINE:
✔ Õppe lõpus peab õpilane sooritama „Tisler, tase 4″ kutsekvalifikatsioonieksami.

• VÕIMALUSED TÖÖTURUL:
✔ Karjääri on võimalik teha tislerist kuni keskastme juhini mööblitööstuses või puidutöötlemis ettevõttes.

tisler 3a  ja 2a

 

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee