Valgamaa Kutseõppekeskus võtab tööle

Õpetaja sotsiaalpedagoog, 1 ametkoht

Peamised tööülesanded:

  • sotsiaalpedagoogilise teenuse pakkumine
  • õppetöö läbiviimine

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seadus“ § 39 lg 3 nõuetele.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid palume esitada 30.04.2018. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil info@vkok.ee.

Täiendav info tel 53487072.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee