Valgamaa Kutseõppekeskus võtab tööle

Auto erialade juhtõpetaja, 1 ametikoht

Peamised tööülesanded:

  • auto erialade arendamine
  • õppetöö läbiviimine

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • tehnikaalane haridus
  • kutsetunnistuse omamine õpetataval erialal
  • vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seadus“ § 39 lg 3 nõuetele.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,

Dokumendid palume esitada 14.02.2018. a Loode 3, 68206 Valga või e-aadressil info@vkok.ee.

 

Täiendav info tel 53487072.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee