fbpx

Käivitus projekt „Attractive E-Learning“

Käivitus programmi Nordplus projekt „Attractive E-Learning Materials for Provision of Qualitative Education“ (Ahvatlevad E-õppe materjalid kvaliteetse väljaõppe tagamiseks). Projekti juhtpartneriks on Riia Riiklik Tehnikum Lätist, Porvoo Rahvusavheline Kolledž Soomest ja Valgamaa Kutseõppekeskus. Riia Riiklik Tehnikum märkas, et kutsekeskhariduse õpilaste väljalangevus on suur puudujääkide tõttu matemaatikas, ning antud projekti eesmärgiks ongi E-õppe hoogustamine matemaatika õpetamisel.

Projektipartnerite esimene kokkusaamine leidis aset Riias 13-15. septembril 2017 ning meie kooli poolt osalesid matemaatika õpetaja Sille Allik, autotehnikute ja liikluse õpetaja Peeter Tikk ning rahvusvaheliste projektide juht Rainer Kuutma. Projekti esimeses etapis leitakse millised matemaatika alateemad valmistavad kutsekeskhariduse noortele suuremaid raskusi. Edasi tehakse kindlaks millistel platvormidel hakatakse E-õpet pakkuma, ning kevadeks töötatakse välja juba vastavad E-õppe materjalid tulenevalt iga osaleva kooli vajadustest.

Projekti järgmine kohtumine toimub novembris Porvoos, edasi kohtutakse märtsis Valgas ning projekt lõpetatakse mais Riias.

riiaprojekt

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee